Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geofizika

Šifra: 41028
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Markušić
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Markušić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Općenito o planetu Zemlja (oblik i veličina, masa i gustoća, sateliti, Zemljina os, Zemljina orbita, temperature na Zemlji, atmosfera, nastanak planeta Zemlja, nastanak vode na Zemlji, unutrašnjost Zemlje nekad i danas). Koordinate na površini Zemlje (sferne koordinate ? os i osnovni krug, geografska širina i dužina, Zemlja kao sferoid, geoid i undulacije geoida, visine i dubine). Teža i nivo plohe (Newtonov zakon gravitacije i pojam sile gravitacije, centripetalna i centrifugalna sila, teža, Clairautov teorem, mjerenje akceleracije teže, redukcija mjerenih vrijednosti akceleracije teže- korekcija za visinu, Bouguer-ova korekcija i topografska korekcija, normalne vrijednosti akceleracije teže, polje teže, anomalije polja teže, sila uzročnica morskih doba)
Izostazija (pojam izostazije, Prattova i Airyeva teorija izostazije). Seizmičnost i izvori potresa (pojam seizmičnosti, prostorna razdioba i statistika potresa, izvori i vrste potresa, mehanizam potresa i Reidova teorija elastičkog odraza, makroseizmička metoda istraživanja potresa ? intenzitet potresa, makroseizmičke ljestvice, karte izoseista, mikroseizmička metoda istraživanja potresa ? magnituda potresa, mikroseizmički nemir, tsunami). Seizmički valovi i struktura unutrašnjosti Zemlje (konstante elasticiteta, titranje i valovi, valna jednadžba, zakon refleksije, zakon refrakcije, princip seizmografa, valovi potresa ? prostorni i površinski, hodokrone i mikroseizmička metoda određivanja epicentra potresa, magnituda potresa, istraživanja unutrašnjosti Zemlje, Mohorovičićev diskontinuitet). Magnetizam Zemlje (opći pojmovi, Zemljino magnetsko polje, geomagnetski elementi, magnetosfera i glavno polje, magnetski polovi, polarna svjetlost). Zemljina unutarnja toplina (prijenos topline, provodljivost topline, konvekcija topline, adijabatski temperaturni gradijent, mjerenje Zemljina površinskog toka topline)

.
Literatura:
  1. Bullen, K.E. and B.A. Bolt, 1985. Introduction to the theory of geophysics,, Cambridge
  2. Kasumović M., 1971. Opća i primijenjena geofizika s osnovama sferne astronomije (I dio ? Opća geofizika), Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
  3. Lay, T. and T.C. Wallace, 1995. Modern global seismology, Academic Press, Toronto
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti