Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geofizički praktikum

Šifra: 45531
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Stipčević
izv. prof. dr. sc. Giuliana Verbanac
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Dasović - Auditorne vježbe
dr. sc. Igor Mandić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s mjerenjem geomagnetskih elemenata. Usvajanje i razumijevanje Geigerovog načina lociranja epicentra potresa. Utvrđivanje znanja i vježba grafičkog određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa na temelju opaženih smjerova prvih vertikalnih pomaka.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Osnovne karakteristike geomagnetskog polja, opis dipolnog polja.
2. Definiranje geomagnetskih elemenata. Iznosi geomagnetskih elemenata na pojedinim mjestima na Zemlji.
3. Vremenska promjena geomagnetskih elemenata.
4. Metode mjerenja geomagnetskih elemenata: geomagnetski opservatoriji, satelitska mjerenja, instrumenti.
5. Razni doprinosi mjerenom magnetskom polju.
6. Upoznavanje s matematičkim modelima, primjena modela, analiza i interpretacija modeliranih rezultata.
7. Osnove računa izjednačenja.
8. Geigerova metoda lociranja epicentra potresa.
9. Određivanje mehanizma potresa grafičkim postupkom na Schmidtovoj mreži.

NAČIN UČENJA:
Proučavanje literature, slušanje izlaganja, rješavanje domaćih zadataka, diskusija rezultata domaćih zadaća, praktični rad.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, zadavanje domaćih zadaća, korištenje internetskih stranica, diskusija rezultata domaćih zadaća.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave, Izrada domaćih zadaća.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit uz diskusiju riješenih ispitnih zadataka.
Literatura:
  1. Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
  2. Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
  3. Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
  4. Campbell, W.H.: Introduction to Geomagnetic Fields, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Seizmologija III
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214

Obavijesti