Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Hidrologija II

Šifra: 45572
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić
Izvođači: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Studenti će se upoznati s temeljnim hidrološkim značajkama otjecanja sa sliva. Cilj je kolegija osposobiti studente za izradu hidroloških izračuna.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Značajke hidroloških pojava, hidrološki podaci, sliv, faktori otjecanja. Hidrometrija. Nivogram, protočna krivulja, hidrogram i njegovi sastavni dijelovi, krivulje učestalosti i trajanja vodostaja i protoka, otjecajni koeficijent i specifični dotok sa sliva. Vjerojatnost i statistika u hidrologiji. Linearna i nelinearna korelacija, dvostruke sumarne količine. Velike vode: krivulje raspodjele, jedinični hidrogram, hidrogram u obliku trokuta, metoda izokrona, iskustveni izrazi. Male vode i hidrološka suša. Nanos. Opća jednadžba hidrološke bilance. Regionalna hidrološka analiza.

NAČIN UČENJA:
Pohađanje nastave.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, kolokviji, usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, kolokviji, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
  1. Žugaj, R.: HIDROLOGIJA udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 2000.
4. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti