Osnove geotehničkog inženjerstva

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove geotehničkog inženjerstva

Šifra: 211850
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Markušić
Izvođači: doc. dr. sc. Davor Stanko - Seminar

doc. dr. sc. Davor Stanko - Predavanja

doc. dr. sc. Davor Stanko - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
1. Upoznavanje studenata s osnovama geotehničkog inženjerstva i primjenom u
seizmičkom i protupotresnom inženjerstvu.
2. Studente upoznati s metodama geotehničkih terenskih i laboratorijskih istraživanja.
3. Spoznati važnost geotehničkog projektiranja i geotehničkih konstrukcija u zaštiti od
potresa.
4. Razvijanje sposobnosti odabira i upotrebe odgovarajućih geotehničkih metoda i
parametara za rješavanje inženjerskih problema
u seizmologiji.
5. Primjena geotehničkih modela u numeričkom modeliranju te sposobnost analiziranja i
interpretacije rezultata kao i izvođenje
samostalnih zaključaka.
6. Samostalno obraditi najnovije spoznaje iz primjene geotehničkog inženjerstva u
seizmičkoj problematici.
7. Usvajanje znanja i vještine za uspješnu primjenu u budućem stručnom i/ili znanstvenom
radu.

SADRŽAJ PREDMETA:
Predavanja: (30)
1. Uloga geotehničkog inženjerstva i istražnih radova u seizmičkoj problematici. Direktne i
indirektne posljedice potresa. (2);
2. Opća pravila geotehničkog projektiranja prema graničnim stanjima. Eurokod 7. (2);
3. Lokalna svojstva terena. Topografske i morfološke karakteristike terena. Tipološka i
geometrijska svojstva tla. Sastav tla. Razina
podzemne vode. Erozija tla. Stijenski diskontinuiteti, pukotine i šupljine. (2);
4. Geotehnički elaborat. Metode terenskih istraživanja i geotehnički parametri. (2);
5. Geomehanička istraživanja. Istražno bušenje. In-situ ispitivanja (SPT, DPH, CPT).
Identifikacija vrste tla i stijena. (2);
6. Laboratorijska ispitivanja tla i stijena. (2);
7. Geofizička istraživanja. (2);
8. Veza seizmičkih P i S brzina i modula elastičnosti, stišljivosti, kompresije i smicanja. (2);
9. Cikličko (dinamičko) ponašanje tla. (2);
10. Geotehnički model tla u numeričkim analizama seizmičkog odziva tla. (4);
12. Likvefakcija. (2);
13. Klizišta inducirana potresom. (2)
11. Osnovne geotehničke konstrukcije: potporni zidovi, građevne jame, zasjeci u stijenskoj
masi, stabilnost nasipa, armirano tlo,
pilotske stijene. Osnove geotehničkog temeljenja objekata. (2);
14. Geotehnička i seizmička mikrozonacija. (2);

Vježbe: (15)
1. Numeričko modeliranje seizmičkog odziva raznih geotehničkih modela. (6);
2. Osnovni proračuni procjene likvekacija kod potresa. (3);
3. Osnovni proračuni stabilnosti kosina. (3).
4. Geotehnička i seizmička mikrozonacija prostora. (3)
Literatura:
  1. Kramer, S.L. (1996): Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice-Hall International Series in Theoretical and Applied Mechanics, New Jersey, USA.
    P.W. McDowell et al. (2002): Geophysics in Engineering Investigations, CIRIA, London,UK.
    Mayne P.W., Christopher B.R., DeJong J. (2001): Manual on Subsurface Investigations, Geotechnical Site Characterization, USA.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Geologija
Odslušan : Inženjerska seizmologija
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti