Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove modeliranja atmosfere

Šifra: 66352
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studenta za (i) rad s odabranim modelima te (ii) za izradu i razumijevanje analize i prognoze atmosferskih procesa iz izlaza modela na raznim skalama različite kompleksnosti.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Klasifikacija modela atmosfere. Vrste atmosferskih numeričkih modela: globalni i klimatski, mezoskalni modeli te mikroskalni modeli. Osnove numeričkih shema, početni i rubni uvjeti. Inicijalizacija. Ugnježđivanje. Parametrizacije u atmosferskim modelima: turbulencija, površinski sloj, mikrofizika, konvekcija, sunčevo zračenje, itd. Model plitke vode. Mezoskalni model visoke kompleksnosti. Evaluacija modela. Modeli za transport onečišćujućih tvari u atmosferi: Gaussovski, Eulerovski, Lagrangeovski. Povezivanje atmosferskih i oceanografskih modela.

NAČIN UČENJA:
Slušanje predavanja, izrada zadaća, rad s modelima, analiza modelskih rezultata i pisanje izvješća.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganja, diskusija, izvodi jednadžbi i praktičan rad s modelima.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Izrađene domaće zadaće, sudjelovanje u nastavi; pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Izrađene domaće zadaće.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismena i usmena provjera stečenog znanja. Završna ocjena uključuje i bodove stečene tijekom nastave kroz praktičan rad i sudjelovanje u nastavi.
Literatura:
  1. Beniston, M. (1998): From Turbulence to Climate. Springer, Berlin.
  2. Pielke, R. A.(2002): Mesoscale Meteorological Modeling. Academic Press, San Diego.
  3. Mesinger, F.(1976): Dinamička meteorologija. Građevinska knjiga, Beograd.
  4. Šinik, N. i B. Grisogono (2008): Dinamička meteorologija - uvod u opću cirkulaciju atmosfere. Školska knjiga, Zagreb.
  5. Durran, D. R. (1999): Numerical Methods for Wave Equations in Geophysical Fluid Dynamics. Springer, New York.
  6. Jacobson, M. Z. (1999): Fundamentals of Atmospheric Modeling. Cambridge University Press, New York.
  7. Lin, Y.-L. (2007): Mesoscale Dynamics. Cambridge University Press.
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti