Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja iz seizmologije

Šifra: 205501
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Herak
Izvođači: prof. dr. sc. Marijan Herak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Auditorne vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj kolegija odabire se u skladu sa sklonostima i izborom slušača. Predložene teme su: rasprostiranje elastičkih valova u anizotropnom sredstvu, inverzni problemi u seizmologiji, površinski valovi i slobodne oscilacije Zemlje, statistika potresa. Koristi se dolje navedena kao i tekuća stručna literatura.
Literatura:
  1. Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
  2. Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
  3. Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
  4. Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
1. semestar
Geofizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Geofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti