Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seminar iz analize i prognoze vremena

Šifra: 45564
ECTS: 3.0
Nositelji: dr. sc. Kristian Horvath
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Produbljavanje saznanja o dinamici atmosfere na velikoj skali izvantropskih širina. Cilj je usmjeriti studente na odabir kvalitetne teme znanstvenog rada iz područja analize vremena. Studenti se pripremaju za javno prezentiranje znanstvenih hipoteza, metoda rada i rezultata analiza.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Nastavnik predlaže studentima temu seminarskog rada iz područja analize vremena i priprema odgovarajuću literaturu. Tema treba biti što više vezana za suvremenu meteorološku praksu. Prednost imaju teme koje se bave procesima vezanim za područje Hrvatske (na primjer, sredozemna ciklogeneza), odnosno posebne grane primjene: zrakoplovna ili pomorska meteorologija.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja tuđih seminara; kritičko proučavanje literature; sudjelovanje u raspravama.

METODE POUČAVANJA:
Upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature; konzultativna nastava.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Studenti su obvezni redovito pohađati izlaganja tuđih seminara.
Redovito i aktivno sudjelovanje u radu seminara. Prezentiranje vlastitog seminarskog rada na zadanu temu.

UVJETI ZA POTPIS:
Priprema seminarskog rada u elektroničkom obliku i izlaganje istog u usmenom obliku šire teme iz prakse.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nema ispita.
Literatura:
 1. Bluestein, H.B., 1992: Sinoptic-dynamic meteorology in midlatitudes, (Vol. I). Oxford University Press, New York, 431 pp.
 2. Bluestein, H.B., 1993: Sinoptic-dynamic meteorology in midlatitudes, (Vol. II). Oxford University Press, New York, 431 pp.
 3. Daley, R., 1991: Atmospheric data analysis.Cambridge University Press, Cambridge, 457 pp.
 4. Haltiner, G.J. and R.T. Williams, 1980: Numerical weather prediction. John Wiley & Sons, New York, 477 pp.
 5. Kalney, E., 2003: Atmospheric modeling, data assimilation and predictability. Cambridge University Press, Cambridge, 341 pp.
 6. Mesinger, F. and A. Arakawa, 1976: Numerical models in atmospheric models. Volume I. GARP Publication Series No. 17, WMO, Geneve, 135 pp.
 7. Pandžić, K., 2002: Analiza meteoroloških polja i sustava. HINUS, Zagreb, 314 pp.
 8. Pielke R.A. and R.P. Pearce, 1994: Mesoscale modeling of the atmosphere. American Meteorological Society, Boston, 167 pp.
 9. Radinović, Đ., 1979: Prognoza vremena. Univerzitet u Beogradu. Beograd, 266 str.
 10. Zdunkowski, W. and A. Bott, 2003: Dynamics of the atmosphere - A course in theoretical meteorology. Cambridge University Press, Cambridge, 719 pp.
 11. Atlas, D., 1990: Radar in meteorology. American Meteorological Society, Boston,
  806 pp.
 12. Blumen, 1990: Atmospheric processes over complex terrain. American Meteorological Society, Boston, 323 pp.
 13. Carlson, T.N., 1994: Mid-latitude weather systems. American Meteorological Society, Boston, 507 pp.
 14. Kurz, M., 1998: Synoptic meteorology. Deutscher Wetterdienst, Offenbach, 200 pp.
 15. Palmen, E. and C.W. Newton, 1969: Atmospheric circulation systems - Their structure and physical interpretation. Academic Press, New York, 603 pp.
 16. Petterssen, S., 1956: Weather analysis and forecasting (Vol. I and II). McGraw-Hill, New York, 428 (266) pp.
 17. Radinović, Đ., 1969: Analiza vremena. Univerzitet u Beogradu, Beograd, 367 str.
 18. Richardson, L.F., 1922: Weather prediction by numerical process. Cambridge University Press, London, 236 pp.
 19. Saucier, W.J., 1955: Principles of meteorological analysis. The University of Chicago Press, Chicago, 438 pp.
 20. Schott, J.R. 1997: Remote sensing - the image chain approach. Oxford University Press, Oxford. 394 pp.
 21. Zverev, A.S., 1977: Sinoptičeskaja meteorologia. Gidrometeoizdat, Leningrad, 710 pp.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klimatologija I
3. semestar
Izborni seminari - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti