Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija mineralnih ležišta

Šifra: 40945
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen
doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: prof. dr. sc. Dražen Balen - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s geološkim i geokemijskim procesima postanka ruda metala i nemetala.
Sadržaj predmeta: Građa Zemlje, podrijetlo magme i elementi tektonike ploča; Građa Dinarida; Magmatska rudna ležišta, likvidno-magmatska, kristalizacioni diferencijati, likvidni segregati; Karbonatiti, dijamantska ležišta, nefeliniti, apatiti, titanomagnetiti; Masivni sulfidi ciparskog tipa, komatiitski tip, kasnomagmatska ležišta (Kiruna tip); Postmagmatska, pegmatiti; Pneumatoliti (skarnovi, grajzeni); Hidrotermalna rudna ležišta, (kata, mezo, epi), Cu-porfirna (cementaciona zona), nisko-sulfidna i visoko-sulfidna (Bor, Majdanpek, Trepča), s obskurnim magmatskim utjecajeme (Ljubija, Trgovska gora); Sedimentna ekshalativna (SEDEX tip, Vareš, Idrija, Kuroko); Mississippi valley tip (Mežica, Bleiberg, Olovo); Sedimentna rudna ležišta, Sabkha tip (Cu-škriljavci, Ba-Lokve), rezistati (nanosna Au, Sn); Precipitati (U, Žirovski Vrh, Colorado plateau tip), hidrolizati (boksiti, lateriti, Ni-kore trošenja); Metamorfogena rudna ležišta (Au-mezo-termalna); Geotektonski raspored magmatskih, metamorfogenih i sedimentnih rudnih ležišta, Metalogenija Dinarida temeljena na principima tektonike ploča (Wilsonov ciklus, razvoj i zatvaranje Tetisa).
Literatura:
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Termin drugog roka iz ispita Geologija mineralnih ležišta za studente preddiplomskog studija Geologije i preddiplomskog studija Znanosti o okolišu u jesenskom ispitnom roku, koji je u ISVU bio naznačen za srijedu 12.09.2018. je promijenjen, te je novi datum ispita utorak 11.09.2018. Oglas o točnim terminima ispita je objavljen na web stranicama i oglasnoj ploči Geološkog odsjeka, te u repozitoriju kolegija. 

Promjena datuma je evidentirana u ISVU, te su studenti koji su bili prijavljeni na "stari" datum, prijavljeni na "novi" datum ispitnog roka. 

Autor: Andrea Čobić
Popis obavijesti