Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Metode matematičke fizike

Šifra: 36916
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Erceg - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Vrdoljak - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Petar Kunštek - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Uvod u matematičko modeliranje kroz analitičku mehaniku. Uvod u parcijalne diferencijalne jednadžbe.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Newtonova mehanika. Gibanje. Newtonovi aksiomi. (4 sata) Momenti. Energija. (2 sata) Gibanje u relativnom sustavu referencije. (3 sata)
2. Lagrangeova mehanika. Varijacijski račun. (2 sata) Lagrangeove jednadžbe. (2 sata) Hamiltonove jednadžbe. (2 sata) Glatke mnogostrukosti. (2 sata)
3. Gibanje krutog tijela. Tenzor inercije. (2 sata) Eulerove jednadžbe. (4 sata)
4. Parcijalne diferencijalne jednadžbe. Jednadžbe i sustavi prvog reda. (4 sata) D'Alambertova formula za valnu jednadžbu u jednoj dimenziji. (2 sata) Poissonova formula za jednadžbu difuzije u jednoj dimenziji. (2 sata) Klasifikacija jednadžbi drugog reda. (2 sata) Separacija varijabli: valna jednadžba. (2 sata) Fourierovi redovi. (6 sati) Sturm - Liouvilleova zadaća. (2 sata) Laplaceova jednadžba. (2 sata)
Literatura:
  1. I. Aganović, K. Veselić: Uvod u analitičku mehaniku
  2. I. Aganović, K. Veselić: Linearne diferencijalne jednadžbe. Uvod u rubne probleme
  3. V. I. Arnold: Mathematical methods of classical mechanics
  4. A. P. Arya: Classical mechanics, 2nd edition
  5. Z. Janković: Teorijska mehanika, 3. izdanje, skripta
  6. C. Lanczos: The variational principles of mechanics, 4th edition
  7. M. R. Spiegel: Fourier analysis with applications to boundary value problems, Schaum'e
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Obične diferencijalne jednadžbe
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/mmf/


Obavijesti