Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Biokemija 2

Šifra: 196131
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski
Izvođači: dr. sc. Ana Smolko - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. sumirati osnove metabolizma koji služi dobivanju ATP-a, te objasniti mehanizme kojima dolazi do pretvorbe energije u biološkim sustavima
2. pokazati znanje i razumijevanje temeljnih metaboličkih puteva (razgradnih i biosintetskih) i načina njihove regulacije
3. navesti enzime koji sudjeluju u metabolizmu, napisati metaboličke reakcije i prikazati strukture reakcijskih intermedijera
4. objasniti molekulske osnove odabranih fizioloških procesa


NASTAVNI SADRŽAJI:
Uvod u metabolizam. Glikoliza i glukoneogeneza. Ciklus limunske kiseline. Oksidacijska fosforilacija. Primarne reakcije fotosinteze. Calvinov ciklus i put pentoza-fosfata. Metabolizam glikogena. Metabolizam masnih kiselina. Razgradnja proteina i aminokiselina (ciklus ureje). Biosinteza aminokiselina. Biosinteza nukleotida. Integracija metabolizma.

Seminari uključuju rješavanje numeričkih i problemskih zadataka koji prate svaku nastavnu cjelinu.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Biokemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Biokemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Od ponedjeljka 16. 3. 2020. godine, u očekivanom trajanju od 14 dana, prekidaju se svi oblici neposredne kontaktne nastave na svim studijskim programima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Sve obavijesti, upute, nastavni materijali, pitanja te rasprava koja će uključivati sve studente na kolegiju Biokemija 2 bit će dostupni preko stranica kolegija na sustavu za e-učenje Merlin.

Autor: Jasmina Rokov Plavec