Opće obavijesti

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2023./2024. za sve studente prijediplomskog i diplomskih studija pri Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 12. veljače do 25. veljače 2024.

Upisi se obavljaju putem Studomata.

Prije upisa u ljetni semestar potrebno je:

 • Vratiti sve knjige u knjižnicu.
 • Podmiriti sve financijske obveze prema zaduženju koje je za studenta navedeno u Studomatu pod Pregled školarina

 

Studenti koji imaju financijske obveze trebaju potvrdu o uplati dostaviti na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr (kod uplate je nužno upisati odgovarajući poziv na broj te opis plaćanja). Ne zaokruživati iznos, uplatiti točan iznos u eurima prikazan u ISVU! U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i naknadu za molbe.

Podaci za uplatu
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

 

Poziv na broj odobrenja: 503621-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Participacija u troškovima studija - prijediplomski sveučilišni studij

 

ili

 

Poziv na broj odobrenja: 503624-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja:  Participacija u troškovima studija - diplomski sveučilišni studij

 

 

ZA STUDENTE KOJIMA SUSTAV NE OMOGUĆAVA SAMOSTALNI UPIS:

Na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr potrebno je zaključno do 25. veljače 2024. poslati popis predmeta koje student želi upisati. Predmeti se upisuju u dokument koji se nalazi na poveznici. U predmet/subject maila potrebno je napisati: JMBAG - Ime i prezime. 

 

DODATNE NAPOMENE:

 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu. U molbi za upis predmeta treći put treba navesti naziv predmeta i ISVU šifru. Rok za predaju molbi naveden je u sljedećim napomenama.
 • Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena. Obavijest o tome dobit će putem e-maila.
 • Za upis predmeta s drugih studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potrebno je uz pisanu molbu ispuniti i Obrazac za horizontalnu mobilnost.
 • Sve molbe i pripadajuće potvrde o uplati (odnosi se na molbe kojima se regulira upis u semestar, primjerice upis predmeta 3. put ili više i drugo) dostavljaju se e-mailom na adresu referada@chem.pmf.hr zaključno do četvrtka, 22. veljače 2024. do 12:00 sati

 

 • Važno! jedan kolegij = jedna molba + uplata
 • Naslov e-mail poruke (Subject): JMBAG - Ime i prezime
 • Naslov privitka (Attachment): Molba za treći upis kolegija/Molba za mirovanje studentskih obveza/Molba za upis više od 35 ECTS bodova i sl.

 

 • Svi studenti koji ne upišu ljetni semestar do 25. veljače 2023. odnosno ne dostave potrebnu dokumentaciju do 22. veljače 2024. do 12:00 sati trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra (molba se plaća 53,09 €).

Prilikom uplate iznosa iz cjenika PMF-a potrebno je uplatiti točan iznos u eurima (ne zaokruživati iznos)!

 

Službena komunikacija obavlja se putem službene e-mail adrese dodijeljene od strane Kemijskog odsjeka. Prosljeđivanje već poslanih e-mailova nije potrebno!

 

Na sljedećim poveznicama nalaze se Obrazac za podnošenje molbe Kemijskom odsjeku (molba mora biti ispunjena na računalu i vlastoručno potpisana), tablica NAKNADE ZA TROŠKOVE USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETA i Primjer univerzalnog naloga plaćanje.

Autor: Petra Goričanec Nemet