POTVRDE 55 ECTS IZ KEMIJE ZA RAD U OSNOVNOJ ŠKOLI

Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja Kemije radi zapošljavanja u osnovnoj školi  prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju putem elektroničke pošte u Ured za studente Kemijskog odsjeka dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. zamolbu (obavezno navesti broj telefona, adresu i OIB podnositelja zahtjeva),
  2. diplomu završenog studija,
  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju,
  4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao,
  5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij,
  6. kopiju uplatnice,
  • Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 80,00 €.
  • Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 40,00 €.

PODATCI ZA PLAĆANJE:

Broj žiro-računa: 2360000-1101522208, IBAN: HR5823600001101522208,

poziv na broj:   604060-105-OIB podnositelja zahtjeva

Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”.

 

  1. kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti
  2. kandidati koji su u međuvremeno mijenjali prezime radi identifikacije trebaju priložiti dokaz o promjeni prezimena.