Sveučilišni prijediplomski studij Kemija

  • trajanje sveučilišnog prijediplomskog studija Kemija je 3 godine nakon čega se stječe akademsko zvanje

Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica kemije

Baccalaureus/baccalaurea chemiae

univ. bacc. chem.


Kemija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 1 (38808)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A)
1 INFO
8.0 Matematika 1 (38176)
Pandžić, P.
- 105
(60P+45A)
1 INFO
6.0 Opća kemija (72905)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S)
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (72870)
Đaković, M.
- 60
(60L)
1 INFO
2.0 Računalni praktikum 1 (38181)
Bertoša, B.
- 30
(30PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 2 (38184)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
8.0 Matematika 2 (38183)
Perše, O.
- 105
(60P+45A)
2 INFO
6.0 Opća kemija (72907)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
4.0 Praktikum fizike (72871)
Pajić, D.
- 60
(60L)
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (72872)
Đaković, M.
- 60
(60L)
2 INFO
2.0 Računalni praktikum 2 (38190)
Bertoša, B.
- 30
(30PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 1 (72873)
Miljanić, S.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
2.0 Biologija (72845)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
8.0 Fizikalna kemija 1 (41009)
Hrenar, T.
- 105
(60P+45S)
3 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 1 (41008)
Horvat, G.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Organska kemija 1 (212146)
Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S)
3 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 1 (41018)
Kenđel, A.
- 60
(60L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 2 (41010)
Novak, P.
- 75
(45P+30S)
4 INFO
8.0 Fizikalna kemija 2 (41014)
Tomišić, V.
- 105
(60P+45S)
4 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 2 (41013)
Bertoša, B.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
6.0 Organska kemija 2 (212147)
Primožič, I.
- 75
(60P+15S)
4 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 2 (72874)
Nemet, I.
- 60
(60L)
4 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 1 (41058)
Cindro, N.
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 1 (72875)
Cindrić, M.
- 75
(45P+30S)
5 INFO
3.0 Molekularno modeliranje (257158)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
7.0 Opća biokemija (72921)
Maršavelski, A.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S)
5 INFO
3.0 Praktikum anorganske kemije 1 (72876)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L)
5 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 1 (41057)
Bregović, N.
- 60
(60L)
5 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 2 (41063)
Škalamera, Đ.
- 60
(60L)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PDK-izborni predmeti treće godine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (41023)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije (184328)
Cinčić, D.; Stilinović, V.; Bregović, N.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Mineralogija (72846)
Čobić, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja kemije (41024)
Primožič, I.; Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (72926)
Stilinović, V.
- 30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 2 (72877)
Cindrić, M.
- 75
(45P+30S)
6 INFO
7.0 Opća biokemija (72922)
Maršavelski, A.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum anorganske kemije 2 (41056)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L)
6 INFO
4.0 Praktikum biokemije (72878)
Dulić, M.
- 60
(60L)
6 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 2 (41062)
Bregović, N.
- 60
(60L)
6 INFO
5.0 Završni ispit (43604)
- 0
()
6 INFO
ECTS Izborni predmet izvan obavezne jezgre
=> PDK-izborni predmet izvan obavezne jezgre
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (212149)
Bregović, N.; Pisk, J.
- 90
(90SP)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 1 (38808)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A)
1 INFO
8.0 Matematika 1 (38176)
Pandžić, P.
- 105
(60P+45A)
1 INFO
6.0 Opća kemija (72905)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S)
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (72870)
Đaković, M.
- 60
(60L)
1 INFO
2.0 Računalni praktikum 1 (38181)
Bertoša, B.
- 30
(30PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 2 (38184)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
8.0 Matematika 2 (38183)
Perše, O.
- 105
(60P+45A)
2 INFO
6.0 Opća kemija (72907)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
4.0 Praktikum fizike (72871)
Pajić, D.
- 60
(60L)
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (72872)
Đaković, M.
- 60
(60L)
2 INFO
2.0 Računalni praktikum 2 (38190)
Bertoša, B.
- 30
(30PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 1 (72873)
Miljanić, S.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
2.0 Biologija (72845)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
8.0 Fizikalna kemija 1 (41009)
Hrenar, T.
- 105
(60P+45S)
3 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 1 (41008)
Horvat, G.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Organska kemija 1 (212146)
Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S)
3 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 1 (41018)
Kenđel, A.
- 60
(60L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 2 (41010)
Novak, P.
- 75
(45P+30S)
4 INFO
8.0 Fizikalna kemija 2 (41014)
Tomišić, V.
- 105
(60P+45S)
4 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 2 (41013)
Bertoša, B.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
6.0 Organska kemija 2 (212147)
Primožič, I.
- 75
(60P+15S)
4 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 2 (72874)
Nemet, I.
- 60
(60L)
4 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 1 (41058)
Cindro, N.
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 1 (72875)
Cindrić, M.
- 75
(45P+30S)
5 INFO
3.0 Molekularno modeliranje (257158)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
7.0 Opća biokemija (72921)
Maršavelski, A.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S)
5 INFO
3.0 Praktikum anorganske kemije 1 (72876)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L)
5 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 1 (41057)
Bregović, N.
- 60
(60L)
5 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 2 (41063)
Škalamera, Đ.
- 60
(60L)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PDK-izborni predmeti treće godine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (41023)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije (184328)
Cinčić, D.; Stilinović, V.; Bregović, N.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Mineralogija (72846)
Čobić, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja kemije (41024)
Primožič, I.; Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (72926)
Stilinović, V.
- 30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 2 (72877)
Cindrić, M.
- 75
(45P+30S)
6 INFO
7.0 Opća biokemija (72922)
Maršavelski, A.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum anorganske kemije 2 (41056)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L)
6 INFO
4.0 Praktikum biokemije (72878)
Dulić, M.
- 60
(60L)
6 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 2 (41062)
Bregović, N.
- 60
(60L)
6 INFO
5.0 Završni ispit (43604)
- 0
()
6 INFO
ECTS Izborni predmet izvan obavezne jezgre
=> PDK-izborni predmet izvan obavezne jezgre
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (212149)
Bregović, N.; Pisk, J.
- 90
(90SP)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj