Godišnja konferencija COST Akcije CA21162 COZYME

Godišnja konferencija COST Akcije CA21162 „Establishing a Pan-European Network on Computational Redesign of Enzymes (COZYME)“ održat će se u periodu 25. – 26. travnja 2024. godine na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u predavaonici A1. 

COST Akcija CA21162 „Establishing a Pan-European Network on Computational Redesign of Enzymes (COZYME)“ uspostavila je pan-europsku suradničku mrežu koja ima za cilj razvijanje i implementaciju najsuvremenijih računalnih alata u enzimskom inženjerstvu te eksperimntalnu validaciju uspješnih dizajna.   

Akcija je uspostavljena kao jedinstvena platforma koja okuplja 199 znanstvenika iz 28 država, pri čemu će odabrani predavači predstaviti rezultate svog istraživanja u okviru ovog događaja. Program je dostupan ovdje.  

 

 Više o COZYME COST Akciji možete pročitati na sljedećem linku.