Novi izborni kolegij – Stručna praksa

Na preddiplomskom studiju i diplomskom studiju kemije od ak. god. 2020./2021. uvodi se novi kolegij Stručna praksa.

Kolegij je izborni izvan jezgre studija što znači da se ECTS-bodovi evidentiraju po završetku studija, ali ne ulaze u zbroj od 180 odnosno 120 ECTS-bodova potrebnih za završetak studija.

Studenti preddiplomskog studija kemije mogu ga upisati u ljetnom semestru 3. godine, dok ga studenti diplomskog studija kemije mogu upisati u zimskom semestru.

Predviđeno je trajanje stručne prakse od 90 h za studente preddiplomskog studija i 120 h prakse za studente diplomskog studija.

Stručna praksa može se obaviti:

• u znanstvenim, znanstveno-nastavnim i stručnim institucijama koje se bave kemijom (Institut Ruđera Boškovića, fakulteti u Hrvatskoj),

• u privatnim tvrtkama koje se bave kemijom,

• na Kemijskom odsjeku PMF-a.

Više informacija možete potražiti u Karijernom centru PMF-a (zgrada Kemijskog odsjeka) kod voditeljice Matee Butigan (matea.butigan@karijere.pmf.hr), suradnica Tereze Oreb (tereza.oreb@karijere.pmf.hr) i Ružice Branković Klun (ruzica.brankovic.klun@karijere.pmf.hr) ili nositelja kolegija doc. dr. sc. Jane Pisk i doc. dr. sc Nikole Bregovića.

Stručna praksa uvedena je u studijske programe u sklopu projekta Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF.