Ured za studente

Petra Goričanec Nemet

Ivona Raguž

uredovno vrijeme: 12:30 -14:30 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška:

sistem inženjer:

Mario Bišćan, dipl. ing.


Obavijesti

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija pri Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 14. veljače do 27. veljače 2022. Upisi se obavljaju preko studomata. Studenti koji imaju financijske obveze trebaju potvrdu o uplati dostaviti na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr (kod uplate je nužno upisati odgovarajući poziv na broj te opis plaćanja).

Podaci za uplatu:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

 

Poziv na broj odobrenja: 503621-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Participacija u troškovima studija - preddiplomski sveučilišni studij

 

ili

 

Poziv na broj odobrenja: 503624-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja:  Participacija u troškovima studija - diplomski sveučilišni studij

 

ZA STUDENTE KOJIMA SUSTAV NE OMOGUĆAVA SAMOSTALNI UPIS:

Na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr potrebno je poslati popis predmeta koje student želi upisati. Predmeti se upisuju u dokument koji se nalazi na poveznici.

 

Prije upisa u ljetni semestar potrebno je:

  • Vratiti sve knjige u knjižnicu.
  • Podmiriti sve financijske obveze prema zaduženju koje je za studenta navedeno u studomatu.

 

Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.

Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu. U molbi za upis predmeta treći put treba navesti naziv predmeta i ISVU šifru.

Za upis predmeta s drugih studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potrebno je uz pisanu molbu ispuniti i Obrazac za horizontalnu mobilnost. Svi studenti koji ne upišu ljetni semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.

Obrazac za podnošenje molbe Kemijskom odsjeku može se pronaći na povezniciMolbe moraju biti vlastoručno potpisane.

Sve molbe i odgovarajuće potvrde o uplati (prema tablici NAKNADE TROŠKOVA USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETA) šalju se na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr. Na sljedećoj poveznici nalazi se Primjer univerzalnog naloga za plaćanje.

Autor: Petra Goričanec Nemet

Repozitorij