Dopunska pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba nastavnika na Kemijskom odsjeku PMF-a

Zainteresirani polaznici program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazbe (DPPDM) upisuju na Filozofskom fakultetu. Informacije o upisima i predmetima na Filozofskom fakultetu nalaze se na sljedećoj poveznici: http://czon.ffzg.hr/dppi. Dio programa koji se odnosi na metodički dio izobrazbe kemijske struke, polaznici programa DPPDM upisuju na Kemijskom odsjeku PMF-a u iznosu od 31 ECTS boda.

 

Prema odluci Fakultetskog vijeća PMF-a, visina školarine za dio programa koji se izvodi na Kemijskom odsjeku iznosi  540,00 EUR. Polaznici programa DPPDM školarinu uplaćuju jednokratno prilikom upisa programa ili u dvije rate 270,00 EUR prilikom upisa prvog semestra i 270,00 EUR prilikom upisa drugog semestra).

Polaznici programa DPPDM na Kemijskom odsjeku upisuju sljedeće predmete:

Šifra

Predmeti

ECTS

43960

Metodika nastave kemije 1

6

43966

Metodika nastave kemije 2

6

72879

Praktikum iz metodike nastave kemije 1

4

72856

Praktikum iz metodike nastave kemije 2

5

72881

Metodička praksa nastave kemije

10

 

Polaznik se radi upisa predmeta javlja u Ured za studente Kemijskog odsjeka (u daljnjem tekstu: referada) i popunjava upisni list.

Predmete s upisnog lista referada upisuje u indeks koji je polaznik dobio upisom u program DPPDM na Filozofskom fakultetu. Referada obavještava nositelje kolegija koje su upisali polaznici programa DPPDM te upućuje polaznike da se također jave nositeljima kolegija.

Polaznik ispit prijavljuje u referadi s pomoću tiskane prijavnice pet radnih dana prije pristupanja ispitu, a odjavljuje jedan radni dan prije ispita. Ispiti se polažu tijekom redovitih i izvanrednih ispitnih rokova na Kemijskom odsjeku. Polaznik može ispitu pristupiti tri puta, a četvrti put ispit polaže pred ispitnim povjerenstvom kojeg imenuje voditelj metodičkog dijela programa. Polaznik koji četvrti  put ne položi ispit iz istog predmeta, obavezan je predmet ponovno upisati uz plaćanje dodatne naknade sukladno važećem cjeniku naknada za usluge iz djelatnosti PMF-a.  Polaznik ima pravo polagati ispite do isteka roka od dvije godine od dana upisa u program DPPDM na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon što položi sve ispite, polaznik dobiva potvrdu izdanu od strane PMF-a da je izvršio sve obaveze metodičkog dijela programa izobrazbe.