Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura

Šifra: 51066
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznati mogućnosti određivanja kristalnih i molekulskih struktura na osnovi difrakcije na kristalima

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.9. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Razumjeti prednosti/nedostatke rentgenske strukturne analize za određene uzorke u usporedbi s drugim difrakcijskim metodama (neutronskom i elektronskom difrakcijom).
2. Opisati izvore i detektore rentgenskog zračenja, neutrona i elektrona.
3. Upotrijebiti osnovne pojmove o simetriji, kristalnoj rešetki, difrakciji i intenzitetu difrakcijskih maksimuma.
4. Opisati problem faza.
5. Sakupiti difrakcijske podatke, riješiti i utočniti kristalne strukture te grafički prikazati strukture korištenjem odgovarajućih računalnih programa
6. Pretraživati kristalografske baze podataka.

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Izvori zračenja, roentgenski spektar, zaštita od zračenja
2. kristali, simetrija: teorija grupa, prostorne grupe
3. teorija difrakcije na kristalima, uvjeti difrakcije po von Laue-u, po Bragg-u, po Ewald-u, realni i recipročni prostor
4. eksperimentalne metode, monokristal, prah, kamere, difraktometri
5. problemi faza, Pattersonova funkcija, direktne metode
6. Fourier-ove transformacije
7. utočnjavanje, odabiranje modela, proces rješavanja strukture
8. geometrijska analiza molekulske strukture, interpretacija riješene strukture
9. suočavanje s kemijskim i biološkim aspektom riješene kristalne strukture
10. korištenje kristalografskih baza podataka

OBVEZE STUDENATA:

Pratiti nastavu, proći 2 kolovija, jedan seminarski rad, ići na konzultacije, završni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Dva kolokvija i jedan seminarski rad. Ako student ne zadovolji na kolokvijima on pristupa završnom ispitu.
Literatura:
  1. 1. C. Giacovazzo et al.: Fundamentals of Crystallography, 2. izdanje, Oxford Univ. Press, Oxford 2002.
  2. 2. Jan Drenth: Principles of Protein Crystallography, 3. izdanje, Springer Science, 2007.
  3. 3. I. Vicković: Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura, interna skripta, 1996.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika 4
Položen : Osnove fizike 4
Odslušan : Fizikalna kemija
7. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti