Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Evaluacija u obrazovanju

Šifra: 72869
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Miljković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- značenju vrednovanja u obrazovanju. Unutrašnje i vanjsko vrednovanje (NCZVV, uloga i ciljevi nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje) ; vrednovanje i samovrednovanja rada nastavnika ( učitelja, i ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa); vrednovanje kvalitete rada škola (školski timovi za kvalitetu); vrednovanje napredovanja i postignuća učenika. SWOT i KREDA ANALIZA kao pomoćni instrumentarij samovrednovanja (2+2)
- Vrednovanje i ocjenjivanje kao sastavnica procesa učenja i poučavanja. Značenje vrednovanja kao mehanizma za poticanje kvalitetnog učenja. Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u svrhu motivacije učenika, Suvremeni trendovi u vrednovanju. (2+2)
- Postavljanje jasnih ciljeva učenja (razina znanja i kompetencija). Mjerenje ostvarivanja postavljenih ciljeva. Metode praćenja i vrednovanja napredovanja učenika. Pouzdanost, valjanost, objektivnost, pravednost. Standardizirani testovi. (2+2)
- Formativno i sumativno vrednovanje. Povratne informacije i pohvale. Samovrednovanje učenika. (1+1)
- Taksonomija kognitivnih procesa. (Bloomova i Cox-ova taksonomija) Provjeravanje znanja i jednostavnog razumijevanja.
- Konstrukcija testova / zadataka objektivnog tipa. (2+2)
- Provjeravanje dubljeg razumijevanja - složenijih kognitivnih vještina. Vrste zadataka, konstrukcija odgovarajućih testova; Portfolio. (1+1)
- Primjena testova i ispita: tajnost, pravila za provođenje ispita. (1+1)
- Ocjenjivanje i izvještavanje. Vodič za efikasno i pravedno ocjenjivanje. Informiranje učenika i roditelja. (2+2)
- Pristranosti pri vrednovanju i grupne razlike, vanjski čimbenici koji utječu na učinak natestu, etički standardi testiranja i vrednovanja. (2+2)


ISHODI:
Znati primjenjivati odgovarajuće metode za praćenje i vrednovanja rada učenika i koristiti ih za planiranje poučavanja.
Znati samostalno razvijati metode za praćenje i vrednovanje napredovanja učenika.
Imati sposobnosti kreiranja i primjene različitih strategija za praćenje i vrednovanje procesa i ishoda učenja
Znati primjenjivati, ocjenjivati i interpretirati rezultate različitih vrsta testiranja postignuća učenika.
Koristiti rezultate vrednovanja za razvoj kurikuluma i za unapređivanje kvalitete škole.
Moći prepoznavati neetične i neprimjerene metode vrednovanja i ocjenjivanja.
Imati vještine za kvalitetno samovrednovanje.
Literatura:
1. semestar
Izborni predmeti - nastava - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički

2. semestar
Izborni predmeti - nastava - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički

3. semestar
Izborni predmeti - nastava - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički

4. semestar
Izborni predmeti - nastava - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti