Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemija 1

Šifra: 36206
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: dr. sc. Mateja Pisačić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Tvari. Kemijska i fizikalna svojstva tvari. Zakoni kemijskog spajanja. Stehiometrija: relativna atomska i molekulska masa, molarna masa, mol, Avogadrova konstanta, iskazivanje kemijskog sastava. Formule kemijskih spojeva. Kemijske reakcije. Struktura atoma. Elektronska konfiguracija. Periodičnost svojstava elemenata. Energija ionizacije, elektronski afinitet, relativna elektronegativnost po Paulingu. Veličina atoma. Termokemija. Metali. Metalna veza. Kompaktne slagaline metala Izolatori i poluvodiči. Ionska veza. Energija kristalne rešetke. Born-Haberov ciklus. Svojstva ionskih spojeva. Kovalentna veza. Lewisove strukture. Parcijalni ionski karakter kovalentne veze. Struktura molekula. Svojstva kovalentnih spojeva. Međumolekulske interakcije. Van der Waalsove sile. Vodikova veza. Utjecaj molekulskih interakcija na fizička svojstva tvari. Krutine. Alotropija, polimorfija, izomorfija. Svojstva krutog stanja. Difrakcija rendgenskog zračenja na kristalima. Fazni dijagrami čistih tvari. Tekućine. Svojstva tekućina Plinovi. Priroda plinova. Plinski zakoni. Idealni plinovi. Realni plinovi. Kiseline i baze: Arrheniusova, Brönstedova i Lewisova teorija. Neutralizacija. Jakost kiselina i baza. Otopine. Otapanje ionskih, kovalentnih spojeva i plinova. Raoultov zakon. Koligativna svojstva otopina: tlaka para otapala iznad otopine, sniženje tališta, povišenje vrelišta i osmotski tlak. Elektrokemija. Elektrokemijski članci: galvanski i elektrolizni članak. Elektrokemijski niz. Faradayevi zakoni elektrolize.
Literatura:
  1. M. S. Silberberg: Chemistry, 5. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2009.
  2. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  3. R. Chang: Chemistry, 9. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2007.
  4. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija I, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  5. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija II, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  6. D. Grdenić: Molekule i kristali, 5. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2006.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti