Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Koloidna i međupovršinska kemija

Šifra: 51067
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović
Izvođači: prof. dr. sc. Tajana Begović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Primjena fizikalne kemije na koloidne sustave

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. razlikovati koloidne sustave i njihova svojstva od makroskopskih sustava
2. objasniti ravnotežne procese u koloidnim sustavima na kvantitativnoj razini
3. opisati gibanje koloidnih čestica (sedimentacija, difuzija)
4. navesti parametre i kvantitativno opisati koji utječu na koloidnu stabilnost i brzinu agregacije
5. kvalitativno i kvantitativo opisati električni međupovršinski sloj te reakcije površinskog kompleksiranja i adsorpcije
6. navesti osnovne metode za karakterizaciju koloidnih sustava
7. opisati površinski aktivne tvari i njihovu samoorganizaciju

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Topljivost i isparavanje koloidnih čestica
2. Gibanje i difuzija koloidnih čestica
3. Nabijanje koloidnih čestica
4. Kinetika agregacije i adhezija
5. Površinski aktivne tvari

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeno i usmeno
Literatura:
  1. 1. N. Kallay, Koloidna i međupovršinska kemija, interna skripta, Kemijski odsjek, PMF.
  2. R. J. Hunter, Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press, 2002.
  3. J. C. Berg: Introduction to interfaces and colloids, Word Scientific, New Jersey, 2010.
  4. S. Bucak, D. Rende: Colloid and Surface Chemistry, CRC Press, New York, 2014.
  5. D. Evans and H. Wennerström, The Colloidal Domain, Wiley-VCH, 1999.
  6. D. Evans and H. Wennerström, The Colloidal Domain, Wiley-VCH, 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizikalna kemija
7. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti