Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave kemije 1

Šifra: 43960
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Seminar
izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:

1.-4. Kemija kao nastavni predmet (ciljevi i zadatci nastave kemije, kemija kao znanost i kao nastavni predmet, uloga nastavnika u unaprjeđivanju poučavanja prirodnih znanosti) 5.-6. Strategije poučavanja (uporaba pokusa u nastavi kemije, učenje otkrivanjem, grupni rad, rad u parovima, individualni rad, frontalni rad) 7.-8. Nastavni plan i program (specifični zadatci nastave kemije i uzrast učenika, načela izrade nastavnih programa, načela izbora nastavnih sadržaja, definiranje obrazovnih postignuća učenika, kvalitativna i kvantitativna analiza nastavnih programa iz kemije za osnovnu i srednju školu, vrednovanje sadržaja, metoda, oblika i rezultata odgojno-obrazovnog rada te udžbenika i ostalih nastavnih materijala) 9. Interdisciplinarna nastava 10.-11. Nastava na djelu (kemijska učionica, laboratorijski pribor i kemikalije, izrada i uporaba nastavna sredstva i pomagala, mjere sigurnosti i zaštite pri izvođenju pokusa u učionici, pogrešna tumačenja koja se javljaju kao normalna posljedica nastavnog procesa) 12.-15. Priprema nastavnika za nastavu (jezik i govor, psihološke i materijalno-tehničke pripreme za: novu školsku godinu, pojedinu nastavnu cjelinu i pojedinu nastavnu jedinicu, pisana priprema za nastavni sat, plan ploče, vrednovanje učeničkih postignuća)
Metodologija: Nastavni sadržaji obrađuju se različitim oblicima rada (izlaganje, razgovor, diskusija, eksperimentalni rad, individualni rad, pozvana predavanja nastavnika praktičara). Dio nastavnih satova zajedno osmišljavaju student i nastavnik Metodike nastave kemije (mentorski rad). Osmišljeni satovi moraju biti primjereni uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Kolegij ima i svoje web-sučelje na sveučilišnom sustavu za udaljeno učenje Merlin.

ISHODI UČENJA:
1_ Odabrati pokus koji odgovara zadanim nastavnim ciljevima i na temelju njega osmisliti nastavni sat učenja otkrivanjem.
2_ Predvidjeti rizike i opsanosti tijekom eksperimentalnog rada i potrebne mjere zaštite.
3_ Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...)
4_ Povezati nastavne ciljeve i opažanja koja će učenici ostvariti tijekom pokusa.
5_ Preraditi zadani pokus i izvesti ga s jednostavnijim priborom i s manje kemikalija.
6_ Predvidjeti znanja i vještine koje učenici moraju steći prije da bi mogli uspješno sudjelovati u satu osmišljenom u skladu s nastavnom strategijom učenja otkrivanjem.
7_ Napisati didaktičku i metodološku kritiku osobnog nastavnog sata ili nastavnog sata kojeg je održao drugi student.
Literatura:
 1. 1.M. Sikirica, Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  2. Udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za osnovne i srednje
  škole (različiti autori, izdavači i godine izdanja)
  3. Međunarodni časopisi koji se bave kemijskim obrazovanjem: Education in Chemistry, Journal
  of Chemical Education, Naturwissenschaften im Unterricht Chemie
  4. M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb,
  2011.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  1. Udžbenici PREDMETA prethodnika
  2. Različiti interni nastavni materijali
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Edukacijska psihologija
Odslušan : Opća pedagogija
Odslušan : Viši praktikum kemije
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti