Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Primijenjena analitička kemija

Šifra: 104330
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
Izvođači: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij je predviđen kao nadogradnja znanja iz osnova analitičke kemije u svrhu razumijevanja osnovnih principa na kojima se temelje moderne analitičke metode za određivanje realnih uzoraka i biološki važnih spojeva. Apsorpcijske spektroskopske metode, molekulska fluorescencija, imunokemijske i enzimske metode, spektrometrija mase, spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije, elektroanalitičke metode, metode odjeljivanja i njihova primjena u biologiji, agronomiji, forenzici, medicini, farmaceutici, itd. Poseban naglasak je na primjeni analitičkih metoda za uzorke okoliša - zagađenje i zaštita voda, tla i zraka. Upoznavanje s novim analitičkim tehnikama u modernim laboratorijima. Kroz pripremu seminarskih radova upoznavanje sa suvremenom znanstvenom literaturom kao temeljem za daljnji znanstveno-istraživački ili nastavnički rad.

ISHODI UČENJA:
- definirati analitički postupak i primjeniti osnovne statističke postupke na rezultat kemijske analize
- definirati osnovne principe na kojima se temelje različite analitičke metode i usporediti prednosti i nedostake metoda
- odabrati najpogodniju analitičku metodu prema vrsti uzorka kojeg želimo odrediti
- opisati osnovna načela uzorkovanja i različite načine priprave uzorka prije analze (npr. čuvanje, sušenje, itd.)
- objasniti osnovna načela i primjenu separacijskih metoda (ekstrakcija, kromatografija)
- opisati osnovna načela i primjenu kromatografskih metoda (tekućinska planarana i kromatografija u koloni, adsorpcijska kromatografija, tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti, ionsko-izmjenjivačka, afinitetna i plinska kromatografija)
- opsati primjenu elektroforeze i centrifugiranja pri proučavanju DNA i proteina
- objasniti osnovna načela i primjenu spektroskopskih metoda (apsorpcijske metode, fluorimetrija, metode atomske spektrometrije, atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu)
- navesti primjenu nuklearne magnetske rezonancije pri određivanju strukture spojeva (proteini, nukleinske kiseline) i u medicinskoj dijagnostici
- opisati primjenu spektrometrije masa pri određivanju spojeva (vitamini, steroidi, lijekovi, proteini, nukleinske kiseline)
- objasniti osnovnu primjenu elektroanalitičkih metoda (potenciometrijske metode, biosenzori, selektivne elektrode)
- opisati primjenu enzima kao regansa i u imunoenzimskim testovima za realne uzorke (hrana, narkotici, vitamini, lijekovi)
- objasniti osnovna načela i primjenu imunokemijskih metoda (npr. u biologiji, forenzici, farmaceutici i zaštiti okoliša)
Literatura:
  1. 1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, prijevod: N. Kujundžić, V. Allegretti Živčić, A. Živković, Školska knjiga, Zagreb 1999.
    2. D. A. Skoog, J. F. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6. izd., Thomson, Belmont, 2007.
    3. Highschool books (Ministry of Science)
    4. J. M. Erwing, J. G. Houba, Plant Analysis Procedures, 2nd ed., Kluewer Academic Pub., London, 2004.
1. semestar
Izborni predmeti - kemija - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički

7. semestar
Izborni predmeti kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti