Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Povijest i filozofija kemije

Šifra: 40863
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Kratki pregled povijesti filozofije znanosti i njezine temeljne postavke. Teorija spoznaje (ontologija i epistemologija) i znanstvena metodologija. Protokemija i alkemija - izvori, filozofijske postavke i prijelaz prema suvremenoj kemiji. Nastanak i razvoj temeljnih kemijskih koncepata (kemijski elementi, periodni sustav, molekularna struktura, reakcijski mehanizmi), kemijskog jezika i modela. Problem redukcionizna, holizma i emergencije (kemija, kvantna kemija i kvantna mehanika). Kemija i teorija kompleksnosti (razine kompleksnosti, kemijska kinetika i teorija kaosa). Kemija između fizike i biologije. Kemija i umjetnost.ISHODI KOLEGIJA: Očekuje se da studenti nakon odslušanog i položenog kolegija mogu:
- razaznati temeljna načela znanstvene metodologije
- prepoznati filozofske spoznaje koje proizlaze iz kemijskog učenja
- znati smjestiti kemiju u okvir prirodoslovlja, posebno njezine dodirne točke s ostalim znanostima
- upoznati povijesne okvire u kojima je nastala kemija
- prepoznati znanstvena načela unutar kojih su nastali temeljni kemijski koncepti: element, tvar, strukturna teorija, periodni zakon, načela kemijskih promjena, elektronske teorije
Literatura:
  1. D. Grdenić, Povijest kemije, Školska knjiga, Novi Liber, Zagreb 2001.

    J. A. Berson, Chemical discoveru and the logician's program, Wiley-VCH, Weinheim, 2003. 2

    H. Vančik, Philosophy of Chemistry and Generalization of the Concept of Complexity, in Chemistry in the Philosophycal Melting Pot, Peter Lang, 2004.
5. semestar
Izborni predmeti kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički

7. semestar
Izborni predmeti kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički

9. semestar
Izborni predmeti kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Drage kolegice i kolege,

u skladu s jednoglasnom odlukom nazočnih na današnjem predavanju, od idućega će se tjedna predavanja iz kolegije Povijest i Filozofija kemije održavati četvrtkom s početkom u 16:00 sati, u predavaonici -030 (počevši od četvrtka 28. X. o.g.).

Ukoliko nekome od studenata koji nisu nazočili današnjemu predavanju dotični termin ne odgovara, neka se javi na adresu elektroničke pošte predmetnog nastavnika do petka (22. X.).

Autor: Vladimir Stilinović
Popis obavijesti