Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Suvremene metode sinteze heterocikla

Šifra: 152819
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ines Primožič
doc. dr. sc. Nikola Cindro
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija dat će se sustavan pregled najnovijih metoda sinteze heterocikličkih sustava. Uvodno će se razmatrati osnovni pojmovi vezani uz heterocikličku kemiju i 'klasične' postupke sinteze heterocikličkih sustava. Nadalje, detaljno će biti analizirani primjeri vezani uz: paladijem i prijelaznim metalima katalizirane reakcije; asimerične sinteze heterocikličkih spojeva; sinteze uz upotrebu mikrovalnog zračenja; heterocikličke sinteze preko radikalskih reakcija; totalne sinteze kompleksnih heterocikličkih prirodnih produkata; nove procese za sinteze biološki aktivnih heterocikla.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Sticanje specifičnih znanja o modernim sintetskim metodama priprave heterocikličkih spojeva.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: predavanja, seminari i konsultacije
POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA:
znanstveni i revijalni članci, znanstvene monografije
DOPUNSKA LITERATURA:
J.A. Joule, K. Mills, Heterocyclic Chemistry, 4th Ed., Blackwell Science, 2000.
J. Bergman, H. C. Van der Plas, M. Simonyi, Heterocycles in Bio-Organic Chemistry, The Royal Society of Chemistry 1991.
ECTS BODOVI: 5
NAČIN POLAGANJA ISPITA: pismeno i usmeno
Literatura:
  1. OBVEZNA LITERATURA:
    Znanstveni i revijalni članci, znanstvene monografije
  2. DOPUNSKA LITERATURA:
    J. Alvarez-Builla, J.J. Vaquero, J. Barluenga Editors(s): Modern Heterocyclic Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH Co. KGaA, 2011.
    J.A. Joule, K. Mills, Heterocyclic Chemistry, 5th Ed., Wiley-Blackwell, 2010.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti