Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Temelji fizikalno-organske kemije

Šifra: 104332
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
1.Temelji MO i VB teorije
2. pi-Elektronski sustavi i aromatičnost
3. Reaktivnost
4. Hammett-Taftove jednadžbe
5. Utjecaj otapala
6. Najvažniji reakcijski mehanizmi
7. Kinetički izotopni efekti
8. Fotokemijske reakcije

ISHODI UČENJA:
Razumjeti dublji značaj molekulske strukture
Shvatiti vezu između strukture i kemijske reaktivnosti
Naučiti predviđati produkte kemijske reakcije
Shvatiti kako na brzinu organske kemijske reakcije utječe medij: plinska faza, otapalo, čvrsta faza
Razumjeti načela katalize i povezati ih s procesima u biokemiji
Literatura:
2. semestar
Izborni predmeti - kemija - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti