KONTAKT

Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102 a, 10000 Zagreb
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Obavijesti

Nema vijesti!

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti OVDJE.
Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu: skk@chem.pmf.hr, tel.: (01) 460-6471


Obavijesti

Naslov disertacije:

Mehanizmi ostvarivanja supstratne specifičnosti u sintetskom i korektivnom mjestu izoleucil-tRNA-sintetaze

Javna obrana doktorske disertacije održat će se u ponedjeljak, 25. listopada 2021. godine, u 11.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

                 Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

                 1. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                 2. izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević, FBF, Zagreb

                 3. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj. tr. zv., IMI, Zagreb

                 Zamjena: doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF , Zagreb

Autor: Branimir Bertoša

Multirezidualna analiza i biogeokemijsko ponašanje opioidnih analgetika u vodenom okolišu

utorak, 19. listopada 2021. godine u 14.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

ULOGA DIPEPTIDIL-PEPTIDAZE III U OKSIDACIJSKOM STRESU

četvrtak, 30. rujna 2021. godine u 13.00 sati u predavaonici A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Biokemijska karakterizacija  adenilosukcinat- sintetaze bakterije Helicobacter pylori eksperimentalnim i računalnim metodama

utorak, 21. rujna 2021. godine u 11.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Taloženje kalcijeva karbonata u umjetnoj krškoj vodi uz dodatak odabranih okolišnih i antropogenih molekula

srijeda, 14. srpnja 2021. godine u 11.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Dizajn i sinteza kvazienantiomernih derivata Cinchona alkaloida

petak, 16. srpnja 2021. godine u 10.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Sineza, strukturna karakterizacija i biološko djelovanje manoziliranih desmuramil-peptida

petak, 16. srpnja 2021. godine u 12.00 sati u predavaonici A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Toolkits for Simulation and Interpretation of Photoinduced Prosesses: A Mixed Classical-Quantum Approach

Alati za simulaciju i interpretaciju fotoinduciranih procesa – miješani klasično-kvantni pristup

ponedjeljak, 12. srpnja 2021. godine u 14.00 sati online putem poveznice:

https://zoom.us/j/96136805227?pwd=Q2NucHBNdXgxNXR6RklRUXRoaThhUT09

Meeting ID: 961 3680 5227

Passcode: 145645

Autor: Jasna Dubrović

Stereokemija kompleksa 2,2'-iminodiacetamida i bis(piridin-2-ilmetil)amina te njihova primjena u enantioselektivnoj katalizi

srijeda, 7. srpnja 2021. godine u 11.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Obrani se možete pridružiti putem poveznice:

 https://zoom.us/j/94547374906?pwd=c2d0RE8yam9DVmQwMllzRGUvOG9udz09

Meeting ID: 945 4737 4906

Passcode: 555173

Meeting ID: 945 4737 4906

Autor: Jasna Dubrović

Istraživanje prirode π-interakcija nearomatskih sustava metodama elektronske gustoće i kristalografije pri ekstremnim uvjetima

petak, 18. lipnja 2021. godine u 11.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Kvantitativno određivanje glifosata i njegovih metabolita vezanim sustavom tekućinska kromatografija-spektrometrija masa u hrani životinjskog podrijetla

srijeda, 16. lipnja 2021. godine u 11.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Odnos strukture i citotoksičnosti oksimskih reaktivatora fosfilirane acetilkolinesteraze

Ponedjeljak, 14. lipnja 2021. godine u 9.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Određivanje onečišćenja i razgradnih produkata ceritiniba

petak, 11. lipnja 2021. godine u 12.30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Razvoj i primjena modela za procjenu ekotoksikološkog rizika bioaktivnih kemijskih spojeva

četvrtak, 10. lipnja 2021.  godine u 13.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

Zoom poveznica:

https://zoom.us/j/95673844595?pwd=QmVyZ1lCTXpkcE9GbzZ4QW5yWGtXdz09

Meeting ID: 956 7384 4595

Passcode: 970533

Autor: Jasna Dubrović

 

ELEKTRIČNA I MAGNETSKA SVOJSTVA DVOSTRUKIH I TROSTRUKIH VOLFRAMATNIH I TELURATNIH PEROVSKITA

 

srijeda, 26. svibnja 2021. godine u 12.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

                 1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

                 2. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                 3. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                 Zamjena: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb

 

Obrani možete pristupiti putem poveznice (Microsoft Teams):

https://teams.live.com/meet/94780172956608

 

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj bočnog ogranka prirodnih aminokiselina na topologiju pakiranja koordinacijskih polimera bakra (II)

petak, 23. travnja 2021. godine u 11.00 sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Obrani možete pristupiti putem poveznice:

 https://zoom.us/j/96066367738?pwd=NWlXdmNveExSMDRyZHJsdkY1RFZydz09

Meeting ID: 960 6636 7738

Passcode: 120945

 

Autor: Jasna Dubrović

Zelena sinteza organopaladijevih fotoosjetljivih kompleksnih spojeva

ponedjeljak, 19. travnja 2021. godine u 11.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

RAČUNALNO ISTRAŽIVANJE MEHANIZMA IREVERZIBILNE INHIBICIJE ENZIMA MONOAMIN-OKSIDAZE B

petak, 19. veljače 2021. godine u 14.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Obrani se možete pridružiti putem poveznice:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77133716421?pwd=V2V0cUZKSFBiRG1Kdno1czJIZmZsUT09

Meeting ID: 771 3371 6421

Passcode: EPGU10

Autor: Jasna Dubrović

Priprava, konformacijska analiza i kirooptička svojstva peptidnih derivata aminoferocena

četvrtak, 7. siječnja 2021.  godine u 11.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Obrani se možete pridružiti preko poveznice:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97846797187?pwd=Y2dacHluRXU3QWdNYVJQQ2RocjhZUT09

Meeting ID: 978 4679 7187

Autor: Jasna Dubrović

 

Metaloorganske jedinke CoCl2L2 kao akceptori halogenske veze u kokristalima s perhalogeniranim spojevima

petak, 18. prosinca 2020. godine u 13.45 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Obrani se možete pridružiti preko poveznice:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94801224536?pwd=TnlGcTVSMVljemlvSEZqVW5WZmRxQT09

Meeting ID: 948 0122 4536

Autor: Jasna Dubrović

   Nove metode sinteze i antiproliferativna aktivnost amidino-supstituiranih benzazola

petak, 18. prosinca 2020. godine u 11.30 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102 a

Autor: Jasna Dubrović

Strukturne transformacije u kompleksima kobalta, nikla i bakra s odabranim α–aminokiselinama i njihovim derivatima

petak, 20. studenoga 2020. godine u 10.45 sati, u predavaonici ­­­A1

Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Obrani se možete pridružiti putemTeams platforme. Poveznica na dogadaj za online praćenje: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmFkNDExNmYtYzIxZC00MGJhLTg4ZjItNzQwMmNjNmNhZGIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22876309ef-7667-4cc4-8efb-3e0f87106946%22%2c%22Oid%22%3a%22f58855ab-607a-4423-8097-82e69c340fca%22%7d

Autor: Jasna Dubrović

Svojstva homo- i heterometalnih kompleksnih spojeva priređenih iz tris(oksalatnih) i tris(kloranilatnih) građevnih blokova

četvrtak, 19. studenoga 2020. godine u 10.15 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Uloga mitohondrijskih proteina rasprezanja u mehanizmu prijenosa protona kroz unutrašnju mitohondrijsku membranu

ponedjeljak, 16. studenoga 2020. godine u 15.30 sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

TERMODINAMIKA PROCESA NA MEĐUPOVRŠINI INERTNA TVAR/VODENA OTOPINA ELEKTROLITA

četvrtak, 12. studenoga 2020. godine u 14.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Obrani se možete pridružiti preko poveznice:

Join Zoom Meeting
Link: https://zoom.us/j/95170579624
Meeting ID: 951 7057 9624

Autor: Jasna Dubrović

Optimizacija sinteze omeprazola potpomognuta termodinamičkim istraživanjima

 

Utorak, 29. rujna 2020. godine u 14.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Metalni kompleksi konjugata trifenilfosfina i kiralnih amida: priprava, karakterizacija i primjena u stereoselektivnoj sintezi

petak, 25. rujna 2020. godine u 13.00 sati u predavaonici A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Razvoj analitičkih metoda za karakterizaciju nove višekomponentne formulacije u liječenju tuberkuloze

 

utorak, 14. srpnja 2020. godine u 10.00 virtualno, putem Microsoft Office Teams aplikacije.

 

Mole se svi zainteresirani da se jave na mail:  pv.postdipl@gmail.com kako bi preuzeli podatke za spajanje.

Autor: Jasna Dubrović

Računalno istraživanje reakcija slobodnih radikala s halogeniranim organskim spojevima u vodenim otopinama

 

ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine u 11.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

KOKRISTALIZACIJA PERFLUORIRANIH JODBENZENA S JEDNOSTAVNIM DERIVATIMA PIRIDINA – KOMPARATIVNA EVALUACIJA KLASIČNIH DONORA HALOGENSKE VEZE

 

petak,  10. srpnja 2020. godine u 14.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

NOVI POGLEDI NA MEHANIZME ELEKTRIČNOGA PRIJENOSA U IONSKO-POLARONSKIM STAKLIMA

četvrtak, 9. srpnja 2020. godine u 11.00 sati u predavaonici A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

UTJECAJ MIJEŠANIH STAKLOTVORACA NA ELEKTRIČNI PRIJENOS U ALKALIJSKIM GERMANO(BORO)FOSFATNIM STAKLIMA

 

srijeda, 8. srpnja 2020. godine u 11.00 sati u dvorani A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

ELEKTROFUGALNOST FENILFEROCENILMETILNIH KATIONA 

ponedjeljak,  29. lipnja 2020. godine 14.30 sati u prostoriji A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

PRIMJENA ANALITIČKIH METODA ZA KLASIFIKACIJU ARHEOLOŠKIH UZORAKA IZ ANTIČKE KERAMIČARSKE RADIONICE U CRIKVENICI

 

četvrtak,  18. lipnja 2020. godine u 12.00 sati u prostoriji A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

ELEMENTNA I STRUKTURNA ANALIZA IMPAKTOM RASTALJENIH STIJENA I STAKLENIH SFERULA

petak,  13. ožujka 2020. godine u 13.00 sati u prostoriji -008  Geološkog – paleontološkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Kompleksni spojevi vanadija s derivatima 2-benzotiazolilhidrazona

četvrtak, 27. veljače 2020. godine u 14.30 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Solvotermalna i mehanokemijska sinteza dipeptidnih i imidazolatnih metaloorganskih mreža

utorak, 18. veljače 2020. godine u 14.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

UTJECAJ STRUKTURNIH DEFEKATA NA ELEKTROKATALITIČKA SVOJSTVA BERLINSKOG MODRILA I NJEGOVIH ANALOGA

petak,  07. veljače 2020. godine u 13.30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

ENDIINSKI SPOJEVI U VIŠEKOMPONENTNIM REAKCIJAMA

srijeda,  29. siječnja 2020. godine u 10.30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović