O djelatniku

prof. dr. sc. Davor Kovačević

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 217
Telefon:+385 1 4606 135
Telefon kućni:6135
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Davor Kovačević (ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6446-3459) je diplomirao (1993.) i magistrirao (1996.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2000. godine obranio i doktorsku disertaciju “Površinske ravnoteže pri adsorpciji organskih kiselina na kovinske okside” (mentor: prof. dr. sc. N. Kallay).

Od 1993. zaposlen Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2003. izabran je u zvanje docenta, 2008. u izvanrednog, 2014. godine u redovitog, a 2020. godine u redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 2015. do 2019. godine bio je predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju, a od 2019. do 2021.godine pročelnik Kemijskog odsjeka.

Tijekom izrade doktorske disertacije u 8 je navrata (između 1993. i 2000.) boravio u Institut für Angewandte Physikalische Chemie, Forschungszentrum Jülich, Njemačka u ukupnom trajanju od 9 mjeseci. Kao postdoktorand proveo je 2001. godinu dana na usavršavanju u Laboratory of Physical Chemistry and Colloid Science, Wageningen University, Wageningen, Nizozemska.

Glavna područja znanstvenog rada D. Kovačevića su fizikalna kemija makromolekula i fizikalna kemija koloida i međupovršina. Aktivno sudjeluje u brojnim znanstvenim projektima. Trenutno je voditelj HRZZ istraživačkog bilateralnog slovensko-hrvatskog projekta Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja, a bio je voditelj NATO Collaborative Linkage Grant projekta i 2 bilateralna hrvatsko-slovenska projekta, te član upravnog vijeća (Management Committee) tri COST projekta.

Davor Kovačević autor je 73 znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recenzijom. Također autor je 5 poglavlja u međunarodnim znanstvenim monografijama. Njegovi radovi su citirani ukupno 1358 puta (prema Scopusu). O svojim je rezultatima učestalo izvješćivao i na drugim institucijama i znanstvenim skupovima (ukupno 101 priopćenje, od čega je održao 16 predavanja na znanstvenim skupovima i 8 predavanja na institucijama).

Što se nastavnog djelovanja tiče, D. Kovačević je nositelj 5 kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju te 1 poslijediplomskog kolegija. Vodio je 29 diplomskih radova. Bio je mentor pri izradi tri doktorske disertacije, dok je izrada četvrte u tijeku. Koautor je dvaju priručnika (skripata) pozitivno ocijenjenih od stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka PMF.

Dobitnik je nagrade za mlade znanstvenike Društva nastavnika Sveučilišta u Zagrebu (1999.). Član je Hrvatskoga kemijskog društva (od 1987), te Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika (od 1998), a od 2009. je i član Skupštine tog Društva. Bio je gost urednik posebnog broja časopisa Croatica Chemica Acta posvećenom prof. Kallayu (2007.), a od 2011. je član Uredničkog odbora istog časopisa. D. Kovačević je u dva mandata obnašao dužnost Prodekana za međunarodnu suradnju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (2011. – 2014.).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

  1. D. Kovačević, S. van der Burgh, A. de Keizer and M. A. Cohen Stuart, Kinetics of Formation and Dissolution of Weak Polyelectrolyte Multilayers: Role of Salt and Free Polyions, Langmuir, 18 (2002) 5607-5612. (broj citata: 266)
  2. D. Kovačević, R. Pratnekar, K. Godič Torkar, J. Salopek, G. Dražić, A. Abram, K. Bohinc, Influence of polyelectrolyte multilayer properties on bacterial adhesion capacity, Polymers, 8 (2016) 345:1 – 345:12.
  3. T. Kremer, D. Kovačević, J. Salopek, J. Požar, Conditions leading to polyelectrolyte complex overcharging in solution: Complexation of poly(acrylate) anion with poly(allylammonium) cation, Macromolecules, 49 (2016) 8672-8685.
  4.  Z. Brkljača, N. Lešić, K. Bertović, G. Dražić, K. Bohinc and D. Kovačević, Polyelectrolyte-coated Cerium Oxide Nanoparticles: Insights into Adsorption Process, J. Phys. Chem. C, 122 (2018) 27323-27330.
  5. K. Bohinc, K. Korade, K. Jerin, N. Lešić, M. Đaković, G. Dražić, J.-F. Dufrêche, D. Kovačević*, Experimental and Theoretical Study of Morphological and Charging Properties of Truncated Octahedron and Cubic Ceria Nanoparticles: Implications for Biomedical Applications, ACS Appl. Nano Mater., 4 (2021) 1434-1444.

Izabrani projekti

Voditelj HRZZ istraživačkog bilateralnog slovensko-hrvatskog projekta IPS-2020-01-6126, Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja, 2020. -

Glavni koordinator CEEPUS mreže Colloids and nanomaterials in education and research CIII-HR-1108-01-1718, 2017. - 

Član upravnog vijeća (Management Committee) projekta COST Action CA15216 European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies,  2016. - 2021.

Voditelj bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta “Meka nanotehnologija: svojstva i primjena polielektrolita” (voditelj sa slovenske strane dr. Klemen Bohinc, Sveučilište u Ljubljani), 2014. - 2015.

Hrvatski koordinator CEEPUS mreže Training and research in environmental chemistry and toxicology, CIII-SI-0905, 2014. -

Voditelj projekta “Polielektrolitno-proteinski kompleksi” financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti u umjetnosti, 2012. - 2013.

Član upravnog vijeća (Management Committee) projekta COST Action CM1101 Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials, 2011. – 2016.

Voditelj projekta „Advanced Techniques for Arsenic Removal from Water“, NATO Collaborative Linkage Grant, suvoditelji prof. Petridis (Demokritos Institute, Atena, Grčka) i prof. Dekany (University of Szeged, Mađarska), 2009. - 2012.

Voditelj bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta “Fizikalno-kemijska svojstva polielektrolita” (voditelj sa slovenske strane dr. Klemen Bohinc, Sveučilište u Ljubljani), 2009. - 2010.

Član upravnog vijeća (Management Committee) projekta COST Action D43 Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology, 2006. – 2011.