O djelatniku

prof. dr. sc. Marina Cindrić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 120c
Telefon:+385 1 4606 351
Telefon kućni:6351
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Marina Cindrić je diplomirala (1984.) i magistrirala (1987.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1991. godine obranila i doktorsku disertaciju “Kompleksni spojevi molibdena u višim oksidacijskim stanjima” (mentor: prof. dr. sc. B. Kamenar).

Od 1984. zaposlena je u  Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1997. izabrana je u zvanje docenta, 2002. u zvanje izvanrednog i 2007. godine u zvanje redovitog profesora. 2012. godine izabrana je u redovitog profesora u trajnom zvanju.

Glavno područje znanstvenog interesa M. Cindrić je sinteza i karakterizacija novih organskih i anorganskih funkcionalnih materijala određenih svojstava. 

M. Cindrić objavila je 102 znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recenzijom u izdanjima koje indeksira baza Current Contents. Njeni radovi višestruko su citirani u radovima drugih znanstvenika. Sudjelovala je na preko 90 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s priopćenjima. Aktivno je sudjelovala i sudjeluje u mnogim znanstvenim projektima, a od  2013. do 2017. bila je  članica organizacijskog odbora i suradnica na  COST projektu Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience.

Osim znanstvenim radom prof. dr. sc. Marina Cindrić sudjeluje i u nastavi preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija Kemije i nositeljica je više predmeta. Od 2013. godine uključena je i u nastavu doktorskog studija Kemije Prirodno-matematičko fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Pod njenim voditeljstvom obranjeno je sedam doktorskih disertacija,  dva magistarska rada i preko 70 diplomskih i završnih radova. Koautorica je dvaju priručnika pozitivno ocjenjenih od strane stručnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu.

Za svoj je znanstveni rad dobila 2008. godine Nagradu za znanstveni rad objavljen u časopisu Angewandte Chemie od strane Ministarstva znanosti o obrazovanja RH, 2007. godine nagradu Brdo od studenata PMFa, a 2005. nagradu Kemijskog odsjeka PMFa za zalaganje u organizaciji studija. Članica je različitih znanstvenih organizacija i tijela (Hrvatsko kemijsko društvo, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry). 2010. godine imenovana je članicom suradnicom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (HAZU). Od 2005.-2010. bila je članica Vijeća Prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu, od 2005. do 2020. bila je članica uredništva časopisa Croatica Chemica Acta. Bila je gost urednik posebnog broja časopisa Croatica Chemica Acta posvećenog akademiku D. Grdeniću (2010.). Od 2008.-2014. bila je članica Stručnog povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu te od 2005. godine sudjeluje u radu različitih Stručnih povjerenstava iz kemije za odobravanje udžbenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Sudjelovala je u tijelima uprave Kemijskog odsjeka i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pa je od 2005.- 2008. bila zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka, od 2008.-2013. voditeljica poslijediplomskog (doktorskog) studija kemije, a od 2005.-2008. voditeljica smjera Anorganska kemija na poslijediplomskom (doktorskom) studiju kemije. M. Cindrić obnašala je funkciju Prodekanice za znanost (2010.-2012.) i Prodekanice za nastavu (2008.-2010.) PMFa. Od 2012. - 2018. obnašala je  dužnost Predstojnice Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. Kuzman, D.; Damjanović, D.; Vrdoljak, V.; Stilinović, V. and Cindrić, M. (2020) Directing role of the synthetic route of the self-assembly process of MoO42- units to Mo7O242- or Mo22O7416- ions. Inorg. Chim. Acta, 510 doi.org/10.1016/j.ica.2020.119765.

2. Damjanović, V.; Pisk, J.; Kuzman, D.; Agustin, D.; Vrdoljak, V.; Stilinović, V. and Cindrić, M. (2019) The synthesis, structure and catalytic properties of the [Mo7O24(μ-Mo8O26) Mo7O24]16−anion formed via two intermediate heptamolybdates [Co(en)3]2[NaMo7O24]Cl·nH2O and (H3O)[Co(en)3]2[Mo7O24]Cl·9H2O. Dalton Trans., 48 p. 9974-9983.

3. Damjanović, V.; Kuzman, D.; Vrdoljak, V.; Muratović, S.; Žilić, D.; Stilinović, V. and Cindrić, M. (2019) Hydrothermal Reactions of [CoIII(C2O4)(NH3)4]+ and Polyoxomolybdates: Depolymerization of Polyoxomolybdates and in Situ Reduction of Cobalt.Cryst. Growth Des.,19, p. 6763–6773.

4. Cindrić, M.; Hrenar, T.; Damjanović, V.; Stilinović, V.; Kuzmana, D.; Pisk, J.; Primožič, I. and Vrdoljaka, V. (2019)Mechanochemical synthesis of (poly)oxalatomolybdates: In situ reaction monitoring by PXRD Inorg. Chim. Acta, 488, p. 80–85.

5. Torić, F.; Pavlović, G.; Pajić, D. Cindrić, M. and Zadro, K. (2018) Tetranuclear Ni4 cubane complexes with high χT maxima: magneto-structural analysisCrystEngComm. 20 p. 3917-3927.

Izabrani projekti

1. Suradnik na projektu   Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi (2017.-2021.)

2. Član organizacijskog odbora (Menagment Committie) i istraživač na  projektu Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience (CM1203  PoCheMon) 2013.-2017.

3. Voditelj projekta Novi kompleksi i materijali-kemijski i biološki katalizatori, financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  2007.-2013.

4. Voditelj projekta Sinteza i struktura kompleksa-katalizatora u kemijskim i biološkim reakcijama financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  2002.-2006.

5. Suradnik na projektu Sinteza i identifikacija novih anorganskih spojeva i minerala – povezanost između strukture i svojstava, hrvatsko– austrijska suradnja 2002-2005.

6. Suradnik na projektu Novi kemijski spojevi od katalitičkog i biološkog interesa financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  1996.-2002.