Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalna kemija 1

Šifra: 183954
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Požar - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Bregović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Uvodni pregled fizikalne kemije. Veličinski račun. Valna priroda čestica. Načelo neodređenosti. Postulati kvantne mehanike. Harmonički oscilator. Čestica u kutiji. Atom vodika.Atomske orbitale. Spin i višeelektronski atomi.
Atomski spektri. Born-Oppenheimerova aproksimacija. Molekulske orbitale. Dvoatomne molekule. Korelacijski dijagram. Hibridizacija. Hückelove molekularne orbitale. Elektronska struktura kristala. Teorija ligandnog polja. Kvantna kemija u školi.
Literatura:
  1. P. W. Atkins, J. de Paula: Elements of Physical Chemistry, 5. izd
  2. T. Cvitaš: Fizikalna kemija, rkp. u pripremi i dijelom dostupan u SKK i na mrežnoj adresi ftp://ftp.chem.pmf.hr/download/cvitas/FizKem.
  3. P. Atkins i J. de Paula: Physical Chemistry, 9. izd
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 1
Položen : Matematika 1
Položen : Opća kemija
Odslušan : Fizika 2
Odslušan : Matematika 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti