Kemijska termodinamika

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemijska termodinamika

Šifra: 227531
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat
izv. prof. dr. sc. Josip Požar
Izvođači: dr. sc. Andrea Usenik - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Odnos fenomenološke termodinamike i mnoštva čestica (makroskopska i mikroskopska slika). Vjerojatnost i statistika. Fermi-Diracova i Bose-Einsteinova statistika. Razrijeđeni sustavi i Maxwell-Boltzmannova statistika. Najvjerojatnija raspodjela po energijama. Odnos particijskih funkcija za mnoštvo molekula i molekularne particijske funkcije. Lokalizirani i nelokalizirani sustavi. Doprinosi pojedinih gibanja particijskim funkcijama. Izvodi makroskopskih svojstava (termodinamičkih veličina) na temelju particijskih funkcija: U, S, CV, H, p, G, A, kemijski potencijal. Primjena na različite sustave: Einsteinov model kristala, idealni plin, plinske reakcije. Konstanta ravnoteže i molekularne particijske funkcije. Eksperimentalna termodinamika: prijenos topline, osnovne metode termometrije, reakcijska adijabatska i izotermna (mikro)kalorimetrija, disolucijska kalorimetrija, termodinamičke veličine vezane uz solvataciju, termodinamičke funkcije prijenosa, standardne i empirijske (stehiometrijske) konstante ravnoteže kemijskih reakcija, eksperimentalno određivanje konstanti ravnoteže i drugih termodinamičkih reakcijskih parametara.
Literatura:
1. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Termini konzultacija:
  • dr. sc. Andrea Usenik:

    (po dogovoru putem e-maila)

    Lokacija: 218

Obavijesti