O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 214
Telefon:+3851 460 6157
Telefon kućni:6157
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2006.
Godina doktoriranja:2012.
Na zavodu od:2007.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Diplomirao (2006.), a doktorirao (2012.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Od 2007. do 2012. je asistent, a od 2013. viši asistent na Zavodu za Fizikalnu kemiju Kemijskog Odsjeka PMF-a. Od 2015. do 2021. zaposlen je kao docent , a od 2021. kao izvanredni profesor na istom zavodu.

Znanstvena djelatnost vezana je uz termodinamička i kinetička istraživanja procesa u otopini, ponajviše uz reakcije kompleksiranja makrocikličkih liganada (kaliksarenskih,  bisoksazolinskih i salicilaldehidnih derivata tiosemikarbazona) s kationima metala kao i uz kompleksiranje nabijenih organskih molekula s molekulama DNA. Istraživački rad je primarno vezan uz eksperimentalno i komputacijsko određivanje termodinamičkih i strukturnih parametara kompleksiranja amidnih derivata kaliksarena s kationima alkalijskih metala u više organskih otapala. U navedenim istraživanjima primijenjen je integralni pristup u kojem su provedene spektrofotometrijske, konduktometrijske, mikrokalorimetrijske i NMR titracije kao i simulacije molekulske dinamike u svrhu detaljnog makroskopskog i mikroskopskog opisa procesa kompleksiranja. Istraživanja u području kaliksarenske kemije uključuju i istraživanje strukture sudionika reakcije kompleksiranja aminokiselinskih derivata kaliksarena s amonijevim i hidronijevim kationima, te interakcije navedenih kationa s kaliksarenskim ligandima metodom molekulske dinamike. Bitan je doprinos u konstrukciji adijabatskog kalorimetra za otapanje krutina, te u razvoju nove metode obrade kalorimetrijskih podataka dobivenih tim instrumentom, što uključuje i pisanje pripadajućeg računalnog programa. Termodinamička istraživanja uključuju i mikrokalorimetrijska istraživanja kompleksiranja polikationskih organskih receptora s molekulama deoksiribonukleinske kiseline. Kinetička istraživanja usmjerena su na proučavanje kinetike i mehanizma kompleksiranja organskih liganada s kationima prijelaznih metala s pomoću više eksperimentalnih metoda.

Koautor 18 znanstvenih radova citiranih u bazi Current Contents, jednog preglednog rada i 35 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2003./2004 i Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu za 2013. godinu.

Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju kemije, bio je mentor tri diplomska rada i neposredni voditelj 5 diplomskih radova, te pet završnih radova.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Vidović, Nikolina; Horvat, Gordan; Riva, Davide; Rinkovec, Tamara; Cindro, Nikola; Tomišić, Vladislav; Speranza, Giovanna, Chloride-Assisted Peptide Macrocyclization, Org. Lett., 22 (2020), 2129-2134. (IF: 6,555, Q1)

2. G. Horvat, , L. Frkanec, , N. Cindro, , V. Tomišić, A comprehensive study of the complexation of alkali metal cations by lower rim calix[4]arene amide derivatives, Phys. Chem. Chem. Phys. 19 (2017) 24316–24329. (IF: 4,123, Q1)

3. G. Horvat, V. Stilinović, B. Kaitner, L. Frkanec, V. Tomišić, The Effect of Specific Solvent-Solute Interactions on Complexation of Alkali-Metal Cations by a Lower-Rim Calix[4]arene Amide Derivative., Inorg. Chem. 52 (2013) 12702–12. (IF: 4,66, Q1)

4. G. Horvat, V. Stilinović, T. Hrenar, B. Kaitner, L. Frkanec, V. Tomišić, An Integrated approach (thermodynamic, structural, and computational) to the study of complexation of alkali-metal cations by a lower-rim calix[4]arene amide derivative in acetonitrile, Inorg. Chem. 51 (2012) 6264–6278. (IF: 4,66, Q1)

5. G. Horvat, J. Požar, Z. Dojnović, D. Grgec, S. Blažeka, Design and construction of an quasi-adiabatic dissolution calorimeter with a novel dosing apparatus and a low heat capacity, J. Therm. Anal. Calorim. 117 (2014) 901–907. (IF: 2,20, Q2)

6. V. Stilinović, , G. Horvat, , T. Hrenar, , V. Nemec, , D. Cinčić, Halogen and Hydrogen Bonding between ( N -Halogeno)-succinimides and Pyridine Derivatives in Solution, the Solid State and In Silico, Chem. - A Eur. J. 23 (2017) 5244–5257. (IF: 5,317, Q1)

Izabrani projekti

2020.–2023.

Istraživač na projektu Hrvatske zaklade za znanost:

Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini;

(voditelj: prof. dr. sc. V. Tomišić)

 

2021.

Voditelj projekta Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

Amidni derivati kaliksarena kao efikasni receptori metalnih kationa u otopini;

 

2019.–2020.

Voditelj projekta Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

Templatno potpomognuta ciklizacija peptida u otopini;

 

2018.–2019.

Voditelj projekta Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

Termodinamičko i strukturno istraživanje kompleksiranja homociklopeptida s halogenidnim i strukturnim anionima u otopini;

 

2015.–2019.

Istraživač na projektu Hrvatske zaklade za znanost:

 Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa;

 (voditelj: prof. dr. sc. V. Tomišić)

 

2014. – 2016.

Istraživač na projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske:

Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova;

 (voditelj: prof. dr. sc. P. Novak)

                 

2007.-2013.

Istraživač na projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske:

Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini;

 (voditelj: prof. dr. sc. V. Tomišić)