Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća kemija

Šifra: 37623
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović - Vježbe u praktikumu
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sažetak kolegija:
Struktura atoma i periodni sustav elemenata
Atomsko-molekulska građa tvari
Građa molekula (Lewisove strukturne formule i VSEPR-model)
Kemijska promjena
Opisivanje kemijske promjene simboličkim jezikom na atomsko-molekulskoj razini
Jednadžba kemijske reakcije
Stehiometrija kemijskih reakcija
Kemijska ravnoteža
Kiseline i baze
Kemijska ravnoteža u vodenim otopinama
Termokemija
Elektrokemija
Literatura:
  1. M. S. Silberberg: Chemistry, 2. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
  2. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija I, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
  3. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
  4. R. Chang: Chemistry, 6. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
  5. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig: Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
  6. D. Grdenić: Molekule i kristali, 5. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan