Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja organske kemije

Šifra: 72837
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković
izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin - Seminar
prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
ZAŠTITNE SKUPINE U ORGANSKOJ SINTEZI: Uloga zaštitnih skupina u organskoj sintezi, Zaštita hidroksilnih skupina, Zaštita karbonilnih skupina, Zaštita karboksilnih skupina, Zaštita tiolnih skupina, Zaštita amino skupina, Metode uklanjanja zaštitnih skupina.
STEREOKEMIJA ORGANSKIH MOLEKULA: Stereoizomeri, Simetrija, Konfiguracija, Svojstva i razlikovanje stereoizomera, Heterotopni ligandi i strane (Stereoizomerija, Prokiralnost), Kiralnost molekula bez kiralnih centara, Kirooptička svojstva.

ISHODI UČENJA:
Navesti i objasniti načine, reagense i uvjete za uvođenje i uklanjanje zaštitnih skupina na različite funkcijske skupine.
Napisati mehanizme reakcija uvođenja i uklanjanja zaštitnih skupina.
Definirati i navesti primjere setova ortogonalnih zaštitnih skupina.
Koristiti zaštitne skupine u sintezi organskih spojeva.
Definirati stereokemijske odnose među strukturama te odrediti koja je molekula kiralna, na temelju simetrijskih argumenata.
Odrediti apsolutnu konfiguraciju kod molekula sa stereogenim središtem i kod onih bez stereogenog središta (osna, ravninska i uzvojična kiralnost).
Opisati metode za eksperimentalno određivanje apsolutne i relativne konfiguracije te objasniti principe kirooptičkih metoda.
Odrediti simetrijski ekvivalentne (homotopne, enantiotopne) i neekvivalentne (dijastereotopne, konstitucijski heterotopne) atome i skupine unutar molekule.
Literatura:
 1. 1. T. W. Green, P. G. M. Wuts: Protective Groups in Organic Synthesis, John Wiley&Sons, Inc., New York, 1999.
  2. P. J. Kocienski, Protecting Groups, Thieme, Stuttgart, 2005.
  3. E. L. Eliel, S. H. Willen, Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley&Sons, Inc., New York, 1999.
 2. 1. T. W. Green, P. G. M. Wuts: Protective Groups in Organic Synthesis, John Wiley&Sons, Inc., New York, 1999.
  2. M. B. Smith, March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, John Wiley & Sons, Inc., New Jersy, 2013.
  3. F. A. Carey, R. J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry: Part A: Structure and Mechanisms, Springer Science & Business Media, New York, 2000.
  4. Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty, Modern Physical Organic Chemistry, University Science Books, 2006.
  5. IUPAC, Commision on Nomenclature of Organic Chemistry, Commision on Physical Organic Chemistry, Basic Terminology of Stereochemistry (Recommendations 1996), Pure & Appl. Chem. 1996, 68, 2193.
1. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti