O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 303
Telefon:+385 1 4606 403
Telefon kućni:6403
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organsku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Ivan Kodrin rođen je 1982. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i V. gimnaziju. Diplomirao je 2005. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju "Konformacijska analiza ferocenskih peptida" (mentor: prof. dr. sc. Zlatko Mihalić)″ obranio je 2011. godine.

Od 2006. godine zaposlen je kao znanstveni novak/asistent u Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu gdje od tada sudjeluje u nastavi i znanstvenom radu. Godine 2012. izabran je u zvanje višeg asistenta, a 2016. u zvanje docenta. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je 2019. godine.

Njegov znanstveni interes obuhvaća nekoliko problematika: molekulsko modeliranje organskih i anorganskih spojeva te kristalnih sustava; proučavanje međumolekulskih interakcija (vodikovih veza, halogenskih veza) u otopini i čvrstom stanju primjenom metoda populacijske analize; konformacijsku analizu i dizajn ferocenskih peptidomimetika; dizajn ferocenskih senzora za određivanje kiralnosti kratkih peptidnih lanaca i malih molekula; dizajn kristala koordinacijskih polimera koji pokazuju svojstvo mehaničke elastičnosti; dizajn, sintezu i molekulsko modeliranje polimernih kovalentnih organskih sustava

Aktivno sudjeluje u nekoliko znanstvenih projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost. Bio je voditelj nekoliko potpora istraživanjima financiranih od Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Ivan Kodrin je objavio 36 znanstvenih radova u časopisima zastupljenima u bazi podataka WoSCC, a radovi su mu do sada citirani 378 puta, h-indeks 13. Sudjelovao je na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima s ukupno 69 posterskih i usmenih priopćenja od čega su 2 pozvana predavanja na međunarodnim skupovima.

Član je Hrvatskog kemijskog društva i Američkog kemijskog društva. Od 2021. je član uređivačkog odbora časopisa Heliyon (sekcija kemija), izdavač CellPress.

Nositelj je 6 kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju kemije. Do sada je bio voditelj (mentor) 10 završnih radova, 7 diplomskih radova i mentor jedne disertacije čija izrada je u tijeku. Bio je mentor 2 rada nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je u organizaciji Smotre sveučilišta te Otvorenog dana Kemijskog odsjeka.

Od 2019. pomoćnik je pročelnika Kemijskog odsjeka za javnu nabavu i financije. Bio je član Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu od 2014. do 2016. godine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. P. Šutalo, M. Pisačić, I. Biljan, I. Kodrin, Benzene and Triazine-Based Porous Organic Polymers with Azo, Azoxy and Azodioxy Linkages: A Computational Study, CrystEngComm 24 (2022) 4748–4763. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ce/d2ce00186a

2. M. Pisačić, I. Kodrin, A. Trninić, M. Đaković, Two-Dimensional Anisotropic Flexibility of Mechanically Responsive Crystalline Cadmium(II) Coordination Polymers, Chem. Mater. 34 (2022) 2439–2448. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00062

3. M. Nuskol, P. Šutalo, M. Đaković, M. Kovačević, I. Kodrin, M. Čakić Semenčić, Testing the Potential of the Ferrocene Chromophore as a Circular Dichroism Probe for the Assignment of the Screw-Sense Preference of Tripeptides, Organometallics 40 (2021) 1351–1362. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.1c00138

4. I. Kodrin, M. Borovina, L. Šmital, J. Valdés-Martínez, C.B. Aakeröy, M. Daković, Exploring and predicting intermolecular binding preferences in crystalline Cu(II) coordination complexes, Dalt. Trans. 48 (2019) 16222–16232. https://doi.org/10.1039/c9dt03346g

5. M. Đaković, M. Borovina, M. Pisačić, C.B. Aakeröy, Ž. Soldin, B-M. Kukovec, I. Kodrin, Mechanically Responsive Crystalline Coordination Polymers with Controllable Elasticity, Angew. Chem. Int. Ed. 57 (2018) 14801–14805. https://doi.org/10.1002/anie.201808687

Izabrani projekti

Suradnik na projektima:

Hrvatska zaklada za znanost: "From nitrogen-containing aromatic compounds to new functional organic-based materials" (2021–2024)

Hrvatska zaklada za znanost: "From form to function: Mechanically flexible crystalline materials with controllable responses" (2020–2024)

Hrvatska zaklada za znanost: Organic molecules in condensed phase: interactions and modelling (2014–2018)

Hrvatska zaklada za znanost: Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions (2014–2017)