Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum opće kemije 2

Šifra: 36175
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Vježbe u praktikumu
mr. sc. Marina Tašner - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
1_2_ Halogeni elementi (dobivanje i svojstva klora, kalijeva klorata i klorovodika)
3_4_Halkogeni elementi (dobivanje i svojstva kisika, svojstva elementarnog sumpora, dobivanje i svojstva sumporova(IV) oksida)
5_6_Elementi dušikove skupine (dobivanje i svojstva amonijaka, dušikova(I) oksida, dušikova(II) oksida, dušikova(IV) oksida)
7_8_ Prijelazni elementi (dobivanje kromove stipse, KCr(SO4)2x12 H2O ili željezova(II) sulfata heptahidrata, FeSO4x7 H2O; tetraaminbakrova(II) sulfata monohidrata, [Cu(NH3)4]SO4xH2O)
9_10_Kinetika kemijskih reakcija (ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji reaktanata, temperaturi i katalizatoru, autokataliza)
11_ Ravnoteža kemijskih reakcija (protolitičke reakcije, produkt topljivosti)
12_13_ Elektroliza i galvanski članak (relativna jakost oksidansa i reducensa, priprema galvanskog članka, elektroliza u uređaju s topljivom i netopljivom anodom, Faradayevi zakoni elektrolize)
14_15_Pokazna vježba (Ionski izmjenjivači), zadani pokus ili nadoknada
ISHODI UČENJA:
1._ Pravilno rukovati laboratorijskim priborom
2._ Primijenjivati mjere opreza pri radu.
3._ Ovladati temeljnim laboratorijskim postupcima.
4._ Koristiti stečena teorijska znanja u eksperimentalnom radu.
5._ Razviti moć opažanja i točnog bilježenja eksperimentalnih podataka.
6._ Znanstveno utemeljeno interpretirati rezultate mjerenja.
Literatura:
  1. 1. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig, Praktikum iz opće kemije, II. izd., Školska knjiga, Zagreb 2003.
    2. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I i II dio, IX. izd., Školska knjiga, Zagreb 1995.
    3. Interni nastavni materijali.
  2. 1. M. Sikirica, Stehiometrija, XX. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2008.
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 1
Odslušan : Opća kemija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti