O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 032
Telefon:+385 1 4606 370
Telefon kućni:6370
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Diplomirala nastavnički smjer fizika-kemija (1985.), magistrirala (1987.) i obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Kristalna i molekulska struktura makrolidnih antibiotika i njihovih kompleksa s metalima (mentor prof. dr. sc. B. Kamenar i prof. dr. sc. A. Nagl) 1994. godine, sve na Kemijskom odsjeku  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U razdoblju od 1985. do 2001. radila je kao asistent i viši asistent, 2001. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent, 2006. u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, 2012. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, a 2017. reizabrana u isto zvanje na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Glavna područja rada i interesa su rendgenska strukturna analiza koordinacijskih spojeva i organskih molekula od biološkog i farmakološkog značaja, edukacijska istraživanja i nastavna praksa te popularizacija kemije. Objavila je ukupno 41 znanstveni i stručni rad u domaćim i inozemnim časopisima s međunarodnom recenzijom. Sudjelovala je s 56 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je voditelj jednog znanstvenog projekta iz edukacije kemije i suradnik više znanstvenih projekata iz gore navedenog područja znanstvenog rada.

Nastavno djelovanje očituje se kroz nositeljstvo (sunositeljstvo) osam kolegija diplomskog studija kemije (smjer nastavnički), integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologija-kemija i fizika-kemija (smjer nastavnički). Nositelj je izbornog kolegija (kod UIK602) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu na poslijediplomskom studiju Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti. Bila je voditelj ili neposredni voditelj 78 ocjenskih radova (istraživačkih diplomskih radova, metodičkih dijelova diplomskih radova, završnih radova, jednog magistarskog i jednog doktorskog rada iz područja edukacije). Održala je i dijelom organizirala oko tristo stručnih predavanja i radionica za nastavnike kemije osnovnih i srednjih škola Hrvatske. Autor/koautor je više izdanja različitih naslova iz kemije za osnovnu i srednju školu (udžbenici, radne bilježnice, zbirke i priručnici za nastavnike.) Bila je recenzent studijskog programa za stjecanje psihološko-didaktičko-metodičkih kompentencija nastavnika iz prirodoslovnih područja, recenzent udžbenika iz kemije za srednje škole, recenzent nastavnog programa predmeta kemija za osnovne škole. Dobitnica je Rektorove nagrade 1985. godine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Djokić, S., Kobrehel, G., Lopotar, N., Kamenar, B., Nagl, A., Mrvoš, D.: Erythromycin Series. Part 13. Synthesis and structure elucidation of 10-dihydro-10- deoxo-11-methyl-11-azaerythromycin A,  J. Chem. Research (S) (1988) 152-153, (M) (1988) 1239−1261.

2. Djokić, S., Vajtner, Z., Lopotar, N., Mrvoš-Sermek, D., Kamenar, B., Nagl, A.: Complexes of azithromycin with some divalent metal ions, Croat. Chem. Acta 68 (1995) 375−381.

3. S. Raić-Malić, L. Tomašković, D. Mrvoš-Sermek, B. Prugovečki, M. Cetina, M. Grdiša, K.  Pavelić, A. Mannschreck, J. Balzarini,  E. De Clercq and M. Mintas, Spirobipyridopyrans, spirobinaphthopyrans, indolinospiropyridopyrans indolinospironaphthopyrans and indolinospironaphtho-1,4-oxazines: synthesis, study X-ray crystal structure, antitumoral and antiviral evaluation, Bioorganic & Medicinal Chemistry 12 (2004) 1037–1045.

4. S. Šimičić, D. Mrvoš-Sermek, Identifying and Analyzing the Misconceptions Associated with the Concept of Chemical Equation, Croatian Journal of Education (CJE), 20 (2018) 111−131.

5. M. Tašner, D. Mrvoš-Sermek, E. Hajdarpašić, D. Matković-Čalogović, Dinuclear copper(II) acetate complex with caffeine, a fast mechanochemical synthesis, Contributions Sec. Nat. Math. Biotech. Sci. 39 (2018) 91−101.

Profesionalni interesi i članstva

Član i voditelj Povjerenstva za metodiku nastave PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (2004. – )

Član Stručne radne skupine za provedbu državne mature iz kemije (MZOS-NCVVO, 2005.-2021. uz kraće prekide.)

Član Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja učenika OŠ i SŠ iz kemije (AZZO 2004.-2019., predsjednica Povjerenstva od 2012.-2019.)

Član državnih ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita iz kemije za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola (AZOO RH, podružnice Zagreb, Rijeka, Osijek; 2004.­-)

Član Hrvatskog kemijskog društva

Član Hrvatske udruge kristalografa

Izabrani projekti

Voditelj projekta:

2007.-2010. Evaluacija, razvoj i osuvremenjivanje učenja i poučavanja kemije u Hrvatskoj; (MZOS 119-0091361-1081)

Istraživač na projektima:

2015. – 2019. Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima – struktura i funkcija/svojstva, IP-09-2014-4274 (PMF/HRZZ, voditeljica prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović)

2007. –  2014. Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije; 119- 1193079-1084 (MZOS, voditeljica prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović).

2002. -2007.   Razvoj novih terapijskih i dijagnostičkih supstancija za gensku terapiju raka (MZOS, 0125003, voditelj prof. dr. sc. M. Mintas)