Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računalna kemija

Šifra: 43983
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje naprednijih metoda molekularnog modeliranja. Pregled i usporedba metoda, računalnih programa, optimizacijskih tehnika. MO i VB teorije. HF jednadžbe, Roothanove jednadžbe. Osnovni skupovi. Kanonske molekularne orbitale, lokalizacija molekularnih orbitala. Elektronska korelacija. MC-SCF, perturbacijska teorija, konfiguracijska interakcija, metoda spregnutih grozdova. DFT. Populacijska analiza: Lowdinova, NBO i AIM metoda. NRT. Napredno pretraživanje plohe potencijalne enegije, stacionarne i infleksijske točke. IRC. Računanje termodinamičkih veličina. Pobuđena stanja. Vibracijski, elektronski, NMR spektri. Napredna solvatacija. Metode simuliranja sustava s velikim brojem atoma: Monte-Carlo metode i molekularna dinamika.
SHODI:
Objasniti temeljne metode i provesti račune koji uključuju korelaciju.
Pronaći i karakterizirati stacionarne i infleksijske točke te reakcijske staze na plohi potencijalne energije.
Provesti detaljnu analizu valne funkcije koristeći QTAIM i NBO metode.
Provesti računanje pobuđenih stanja i molekularnih spektara.
Demonstrirati poznavanje rada s naprednim računalnim metodama za molekularno modeliranje.
Literatura:
  1. A. R. Leach, Molecular Modelling, Principles and Applications, 2. izdanje, Longman, 2001.
  2. C. J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models, 2. izdanje, Wiley, 2004.
  3. F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, 2. izdanje, Wiley, 2007.
  4. E. G. Lewars, Computational chemistry. Introduction to the Theory and Applications of Molecular and Quantum Mechanics, 2nd edition, Springer, 2011.
  5. S. M. Bachrach, Computational Organic Chemistry, Wiley, 2007.
2. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti