Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Financijski praktikum

Šifra: 92989
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Bojan Basrak - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Planinić - Seminar

doc. dr. sc. Hrvoje Planinić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Literatura:
 1. J. W. Campbell, A. W. Lo, A. C. MacKinlay: The Econometrics of Financial Markets
 2. J. C. Hull: Futures, and Other Derivative Securities, 5th edition
 3. W. A. Baxter, A. Rennie: Financial Calculus
 4. P. Embrechts, C. Kluppelberg, and T. Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance
 5. G. S. Fishman: Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications
 6. P. E. Kloeden, E. Platen, H. Schurz: Numerical Solutions of SDE Through Computer Experiments
 7. J. P. Marques de Sa: Applied Statistics using SPSS, STATISTICA and MATLAB
 8. W. Shaw: Modelling Financial Derivatives with Mathematica
 9. S. R. Pliska: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Financijsko modeliranje 1
Položen : Statistički praktikum 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Bojan Basrak:

  ponedjeljkom od 14 do 16 sati (obavezna najava e-mailom).

  Lokacija: Ured 319, PMF-MO

Sadržaj

Teme koje obrađujemo uključuju: Monte Carlo metode, Simuliranje slučajnih varijabli (metoda inverza, metoda prihvaćanja i odbacivanja - rejection sampling) i procesa (Markovljevi lanci, Brownovo gibanje, rješenja SDJ), Uzorkovanje po važnosti - importance sampling, Bootstrap, Opisna analiza podataka (graf kvantila, graf očekivanog manjka, usporedba repova distribucija), Procjena repa distribucije (regularna varijacija) i mjere rizika (Value at Risk), Generalizirani linearni modeli.

 

Nastava

Nastavni materijali (bilješke, video lekcije, rješenja zadataka) nalazit će se na Merlinu -- potrebno se prijaviti sa svojim AAI identitetom i pronaći kolegij Financijski praktikum (trenutno je omogućeno prijaviti se kao "Gost"). Od studenata se očekuje da samostalno prolaze kroz bilješke i rješavaju zadatke. Za svaku temu bit će snimljena i video lekcija kao pomoć, a krajem tjedna objavit ćemo i rješenja nekih zadataka. U terminu predavanja/vježbi imat ćemo javne konzultacije gdje će studenti moći postavljati pitanja vezana uz gradivo i zadatke iz tjedna prije. 

Za praktični dio kolegija koristit ćemo programski jezik R te RStudio. Primjere teorijskih i praktičnih zadataka koji su se pojavljivali prijašnjih godina možete naći ovdje.

 

Pravila ocjenjivanja

Elementi ocjenjivanja:

 • Kolokviji
 • Obavezna domaća zadaća
 • Popravni kolokvij

Kolokviji

Predviđena su dva redovna kolokvija. Točni termini održavanja kolokvija bit će objavljeni na nastavi i na web stranici kolegija ili nastavnika. Kolokviji provjeravaju poznavanje i razumijevanje uvedenih metoda i pojmova, kao i teoretskih rezultata iznesenih na predavanju i vježbama. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 30, što predstavlja i 30% završne ocjene (odn. 60% ukupno). Izlazak na kolokvije je obavezan.

Kolokviji će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela (10 + 20 bodova). Na teorijskom dijelu studenti smiju imati samo pribor za pisanje i brisanje, a na praktičnom dijelu će biti dopušteno koristiti materijale objavljene na Merlinu (sve osim rješenja zadataka) te R help. 

Domaće zadaće

Domaće zadaće zadavat će se na vježbama. Svaki od studenata dobit će minimalno jedan obavezan praktičan domaći zadatak (seminar) čije rješenje treba predati u terminu koji će biti objavljen na nastavi i na web stranici kolegija ili nastavnika. Dio domaćih zadaća se ne ocjenjuje i služi studentima za vježbu. Broj mogućih bodova iz obaveznih zadaća je 40, što predstavlja 40% završne ocjene. Studenti su dužni rješenje svoje obavezne domaće zadaće prirediti na računalu te potkrijepiti pismenom prezentacijom (ili usmenom pred ostalim studentima kada je to prikladno).

Popravni kolokvij

Uvjet za pristupanje popravnom kolokviju je izlazak na svaki od kolokvija i predaja rješenja obaveznih domaćih zadaća. Termin popravnog kolokvija bit će usklađen s terminima popravnih kolokvija drugih kolegija i bit će objavljen na nastavi i na web stranici kolegija/nastavnika. Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na neki od kolokvija (najviše jedan), mogu taj konkretni kolokvij pisati naknadno (uz pismenu ispriku). Svi ostali mogući slučajevi rješavaju se pojedinačno na temelju pisane molbe.

Aktivnost na nastavi

Predavanja i vježbe su obavezne. Isto vrijedi za izlaske na kolokvije i predaju rješenja obavezne domaće zadaće.

Konačna ocjena

Konačna ocjena je (težinski) prosjek ocjena:

kolokvija i rješenja obaveznih domaćih zadaća,

odnosno

kolokvija, rješenja obaveznih domaćih zadaća i popravnog kolokvija,

za one studente koji pristupaju popravnom kolokvija. Za prolaznu ocjenu potrebno je ispuniti obaveze navedene u točki Aktivnost na nastavi te ostvariti minimalno 50% od maksimalnog broja bodova. Studenti posebno aktivni u nastavi mogu ostvariti dodatne bodove koji se također uzimaju u obzir kod formiranja konačne ocjene.

 


Obavijesti