Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Integrali funkcija više varijabli

Šifra: 186319
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ilja Gogić - Predavanja
prof. dr. sc. Josip Tambača - Predavanja
Izvođači: Aleksandar Bulj, mag. math. - Auditorne vježbe
Tomislav Kralj - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: U ovom se kolegiju studenti upoznaju s višestrukim Riemannovim integralom, te krivuljnim i površinskim integralima. Posebno se obrađuje dvostruki integral i dokazuju osnovni teoremi: Lebesgueova karakterizacija R - integrabilnosti, Fubinijev teorem i teorem o zamjeni varijabli. Obrađuje se integral vektorskih polja i diferencijalnih formi, te se dokazuju klasični teoremi: Greenov, Gauss - Ostrogradskog i Stokesov.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Višestruki integrali. Riemannov integral omeđene funkcije na pravokutniku. Osnovna svojstva. Integrabilnost neprekidne funkcije. Površina skupova u R2. Skupovi površine nula i skupovi Lebesgueove mjere nula. Lebesgueova karakterizacija R - integrabilnosti. Integral po omeđenim podskupovima od R2. Fubinijev teorem. Funkcije zadane integralom. Zamjena varijabli u dvostrukom integralu. Formule u drugim koordinatama. Višestruki integrali. (6 tjedana)
2. Integriranje po krivuljama i plohama. Po dijelovima glatki putovi i krivulje i njihova duljina. Integral realne funkcije (skalarnog polja) duž putova i krivulja. Integral vektorskog polja (diferencijalne 1-forme) duž puta. (Ne)ovisnost o putu integracije. Potencijal vektorskog polja (egzaktnost diferencijalne 1-forme). Kutna forma i namotajni broj. Greenov teorem. Integriranje po plohama u R3. Fluks i divergencija vektorskog polja. Teorem Gauss - Ostrogradskog. Rotacija vektorskog polja. Vanjski diferencijal diferencijalne 1-forme (diferencijalna 2-forma). Stokesov teorem. (7 tjedana)
Na predavanjima se uvode i obrađuju osnovni pojmovi te obilato ilustriraju primjerima, dok na vježbama studenti usvajaju odgovarajuće tehnike pristupa pojedinim konkretnim problemima i njihova rješavanja.
Literatura:
 1. P. Pandžić, J. Tambača: Integrali funkcija više varijabli, skripta PMF-MO
 2. S. Kurepa: Matematička analiza 3: Funkcije više varijabli
 3. Š. Ungar: Matematička analiza u Rn
 4. M. Lovrić: Vector Calculus
 5. S. Lang: Calculus of Several Variables
 6. W. Rudin: Principles of Mathematical Analysis
 7. V. A. Zorich: Mathematical Analysis I, II
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Diferencijalni račun funkcija više varijabli
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Ilja Gogić:

  Utorkom 15-17 ili po dogovoru, uz prethodnu najavu e-mailom (barem 24 sata ranije).

  Lokacija: A310
 • prof. dr. sc. Josip Tambača:

  srijedom od 12 uz najavu mailom

  Lokacija: 312
 • Aleksandar Bulj, mag. math.:

  Utorkom 9-11h ili po dogovoru, uz najavu mailom.

  Lokacija: 205
 • Tomislav Kralj:

  Petak, 15 - 17 h

  Obavezna najava mailom barem dan ranije

  Lokacija: 208

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/difraf/


Obavijesti