Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija 2

Šifra: 183959
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nives Galić
Izvođači: prof. dr. sc. Nives Galić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ PREDMETA
Uvod, podjela instrumentnih analitičkih metoda, principi i primjena.
MOLEKULSKA SPEKTROSKOPIJA: UV-Vis spektrometrija (mjerenje transmitancije i apsorbancije, Beerov zakon, instrumenti, kvantitativna analiza, fotometrijske titracije); luminescentne metode (teorija fluorescencije i fosforescencije, instrumenti, primjena); IR i Ramanova spektroskopija (teorija IR i Ramanove spektroskopije, instrumenti, primjena);
NMR SPEKTROSKOPIJA (NMR spektrometri, primjena 1H i 13C NMR, dvodimenzijski NMR);
SPEKTROMETRIJA MASA (spektri masa, ionski izvori, analizatori, primjena);
POTENCIOMETRIJA (referentne i indikatorske elektrode, ion-selektivne elektrode, direktna potenciometrija, primjena),
KROMATOGRAFIJA (principi, podjela kromatografskih metoda); plinska kromatografija (instrumenti, primjena); tekućinska kromatografija (instrumenti, primjena),
VEZANI SUSTAVI (GC-MS, LC-MS, GC-IR, LC-IR).

ISHODI UČENJA
1. Objasniti Beerov zakon.
2. Izračunati količinu analita na temelju spektrometrijskih mjerenja.
3. Objasniti principe potenciometrijskih mjerenja.
4. Objasniti principe spektrometrije masa
5. Objasniti kromatografske metode analize složenih smjesa.
6. Interpretirati kromatogram.
7. Odabrati odgovarajuće tehnike i metode za kvalitativnu i kvantitativnu analizu različitih analita.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Analitička kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Analitička kemija 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti