O djelatniku

prof. dr. sc. Sanda Rončević

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: -008
Telefon:+385 1 4606 182
Telefon kućni:6182
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za analitičku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Sanda Rončević je diplomirala (1988.), magistrirala (1992.) i doktorirala (2001.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Od 1988. godine zaposlena je u Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u stručnom, nastavnom i znanstvenom radu. U zvanje docenta izabrana je 2006. godine, u  zvanje izvanrednog profesora 2015. godine, a u zvanje redovitog profesora 2020. godine.

Znanstveno usavršavanje ostvarila je kao dobitnik jednogodišnje ÖAD stipendije (1993/94.) te tromjesečne ÖAD stipendije (1995/96.) boraveći u Institut für Analitische Chemie, Universität Wien, Austria. Kraće znanstvene boravke ostvarila je na Karl-Franzens-Universität, Graz i na Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy of Cluj Napoca, Romania (2011. i 2012.godine). Kao gostujući profesor boravila je na Karl-Franzens-Universität, Graz i Technishe Universität, Graz, Austria (2015. i 2016. godine).

Područja njenog znanstvenog rada uključuju fundamentalna istraživanja u području analitičke atomske spektrometrije uz plazma izvore, elementnu specijaciju, primijenjenu analitiku u području okoliša, nanomaterijala, geoloških i bioloških uzoraka te arheometrijskih istraživanja. Kao istraživač sudjelovala je u domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima (HRZZ, MZOŠ, IAEA, COST). Voditelj je stručnog projekta PMF-a za analitičke ekspertize.

Sanda Rončević autor je 35 znanstvenih radova od čega 31 u časopisima indeksiranima u bazama WoS/Scopus, jednog poglavlja u znanstvenoj knjizi te 3 rada u zbornicima skupova. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima s ukupno 75 priopćenja u koja se ubrajaju 1 plenarno predavanje, 11 pozvanih, 11 sekcijskih predavanja i 52 posterska priopćenja.

Od 2016. do 2020. godine bila je zamjenica Voditelja Doktorskog studija kemije, a od 2020. je Voditelj smjera Analitička kemija na Doktorskom studiju kemije.

Nositeljica je 3 kolegija na  preddiplomskom studiju kemije, studiju biologije i studiju znanosti o okolišu, 3 kolegija na diplomskom studiju kemije te 2 kolegija na Doktorskom studiju kemije. Bila je mentorica 51 diplomskog rada i 17 završnih radova. Mentor je u 5 obranjenih disertacija te u 3 doktorska rada u izradi. Autor je dvaju priručnika (skripta) za laboratorijski rad studenata. Voditelj je studentskog rada dobitnika Rektorove nagrade za 2001/2002. godinu te najboljeg diplomskog rada nagrađenog godišnjom nagradom „Hrvatskih voda“, 2004.

Sudjelovala je u članstvu TO 47 DHNMZ (2000-2005.) te u Državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja „Grand Prix Chimique“ (2005-2013.). Član je alumni udruga ÖAD i AMACIZ. Član je Hrvatskog kemijskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. S. Rončević, I. Nemet, V. Zagorec, A. Selmani, A facile size tunable one-pot synthesis of dipicolinate@nZVI core–shell nanoparticles: material properties for trace cadmium ion removal, New J. Chem. 44 (2020) 17840-17848.

2. T.  Zubin Ferri, S. Rončević, G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra, Post-depositional alterations of terrestrial and marine finds of Roman ceramics from Crikvenica production centres (NE Adriatic, Croatia) – A contribution towards chemometric classification, J. Cult. Her. 43 (2019) 12-25.

3. S. Rončević, I. Nemet, T. Zubin Ferri, D. Matković-Čalogović, Characterization of nZVI nanoparticles functionalized by EDTA and dipicolinic acid: a comparative study of metal ion removal from aqueous solutions, RSC Adv. 9 (2019) 31043-31051.

4. I. Nemet, S. Rončević, A. Bugar, T.  Zubin Ferri, L. Pitarević, Classification analysis of archaeological findings from early-iron production (Turopolje region, NW Croatia) based on multi-analytical profiling,  J. Anal. At. Spectrom. 33 (2018) 2053-2061.

5. K. Kobelja, I. Nemet, I. Župan, J. Čulin, S. Rončević, Elemental profiling of Noah’s Ark shell (Arca noae, Linnaeus, 1758) by plasma optical spectrometry and chemometric tools, J. Trace Elem. Med. Biol. 38 (2016) 157-164.

6. S. Rončević, L. Pitarević Svedružić, Z. Sever Štrukil, and I. Miletić Čakširan, Determination of Chemical Composition of Pottery from Antic Siscia by ICP-AES after Enhanced Pressure Microwave Digestion, Anal. Methods 4 (2012) 2506-2514.

7.  S. Rončević, A. Benutić, I. Nemet, B. Gabelica, Tin Content Determination in Canned Fruits and Vegetables by Hydride Generation Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (HG-ICP-OES), Int. J. Anal. Chem. 2012 (2012)  1-7.

 

Izabrani projekti

Voditelj projekta za analitičke ekspertize: PMF 705042“Analize“

Voditelj projekta: International Atomic Energy Agency (IAEA), TC project number MON 08/002: “Modernization of Instruments for the Analysis of Mineral Resources in Mongolia” (2009).

Suradnik na projektima: HRZZ  IP-2016-06-6000 - Napredna monolitna i kompozitna keramika za zaštitu od trošenja i korozije (Voditelj: prof.dr.sc. L. Ćurković), COST, TD 0903: „Understanding and manipulating enzymatic and proteomic processes in biomineralization“ (D. Medaković, 2009-2014),“Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula” (MZOŠ, P. Novak, 2007-2013); “Analitički sustavi - Razvoj pristupa i metoda” (MZOŠ, Z.Meić, 2002-2007); “Razvoj novih analitičkih metoda”( MZOŠ, B. Tamhina, 1997-2001; M. Herak, 1993-1997); Institut für Analytische Chemie-Universität Wien: “LC-ICP Kopplung: Methode zur Bestimmung von Element Spezies” (Prof. Dr. sc. J.F.K. Huber, 1994/1995).