Metodika nastave kemije 1

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave kemije 1

Šifra: 208620
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Seminar
izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
OI_1 Odabrati pokus koji odgovara zadanim nastavnim ciljevima i na temelju njega osmisliti nastavni sat učenja otkrivanjem.
OI_2 Predvidjeti rizike i opsanosti tijekom eksperimentalnog rada i potrebne mjere zaštite.
OI_3 Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...)
OI_4 Povezati nastavne ciljeve i opažanja koja će učenici ostvariti tijekom pokusa.
OI_5 Preraditi zadani pokus i izvesti ga s jednostavnijim priborom i s manje kemikalija.
OI_6 Predvidjeti znanja i vještine koje učenici moraju steći prije da bi mogli uspješno sudjelovati u satu osmišljenom u skladu s nastavnom strategijom učenja otkrivanjem.
OI_7 Napisati didaktičku i metodološku kritiku osobnog nastavnog sata ili nastavnog sata kojeg je održao drugi student.

Sadržaj predmeta:
1.-4. Kemija kao nastavni predmet (ciljevi i zadatci nastave kemije, kemija kao znanost i kao nastavni predmet, uloga nastavnika u unaprjeđivanju poučavanja prirodnih znanosti) 5.-6. Strategije poučavanja (uporaba pokusa u nastavi kemije, učenje otkrivanjem, grupni rad, rad u parovima, individualni rad, frontalni rad) 7.-8. Nastavni plan i program (specifični zadatci nastave kemije i uzrast učenika, načela izrade nastavnih programa, načela izbora nastavnih sadržaja, definiranje obrazovnih postignuća učenika, kvalitativna i kvantitativna analiza nastavnih programa iz kemije za osnovnu i srednju školu, vrednovanje sadržaja, metoda, oblika i rezultata odgojno-obrazovnog rada te udžbenika i ostalih nastavnih materijala) 9. Interdisciplinarna nastava 10.-11. Nastava na djelu (kemijska učionica, laboratorijski pribor i kemikalije, izrada i uporaba nastavna sredstva i pomagala, mjere sigurnosti i zaštite pri izvođenju pokusa u učionici, pogrešna tumačenja koja se javljaju kao normalna posljedica nastavnog procesa) 12.-15. Priprema nastavnika za nastavu (jezik i govor, psihološke i materijalno-tehničke pripreme za: novu školsku godinu, pojedinu nastavnu cjelinu i pojedinu nastavnu jedinicu, pisana priprema za nastavni sat, plan ploče, vrednovanje učeničkih postignuća)

Metodologija: Nastavni sadržaji obrađuju se različitim oblicima rada (izlaganje, razgovor, diskusija, eksperimentalni rad, individualni rad, pozvana predavanja nastavnika praktičara). Dio nastavnih satova zajedno osmišljavaju student i nastavnik Metodike nastave kemije (mentorski rad). Osmišljeni satovi moraju biti primjereni uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Kolegij ima i svoje web-sučelje na sveučilišnom sustavu za udaljeno učenje Merlin.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Anorganska kemija 2
Odslušan : Biokemija 2
Odslušan : Viši praktikum kemije
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti