Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum analitičke kemije 2

Šifra: 72874
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Nemet
Izvođači: Petra Petrović , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Katarina Pičuljan - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:

Priprema standardne otopine HCl i titrimetrijsko određivanje NaOH
Titrimetrijsko određivanje smjese NaOH i Na2CO3
Priprema standardne otopine NaOH i titrimetrijsko određivanje H3PO4
Priprema standardne otopine KMnO4 i titrimetrijsko određivanje željeza
Priprema standardne otopine Na2S2O3 i titrimetrijsko određivanje bakra
Titrimetrijsko određivanje arsena standardnom otopinom joda
Titrimetrijsko određivanje klorida standardnom otopinom AgNO3 (metoda prema Fajansu)
Titrimetrijsko određivanje bromida standardnom otopinom AgNO3 (metoda prema Volhardu)
Određivanje smjese kalcija i magnezija kompleksometrijskom titracijom s EDTA
Kvantitativno određivanje željeza i aluminija u smjesi
Spektrofotometrijsko određivanje koncentracije KMnO4
Primjena spektrofotometrije za određivanje konstante kiselinsko-baznih indikatora
Određivanje koncentracije bakra fotometrijskom titracijom
Snimanje i interpretacija IR spektra
Određivanje natrija plamenom fotometrijom

ISHODI UČENJA:
- primijeniti titrimetriju za određivanje količine tvari
- rukovati UV/VIS i IR spektrometrima
- pripremiti i provoditi pokuse te analizirati i intrepretirati rezultate
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Analitička kemija 1
Odslušan : Praktikum analitičke kemije 1

Polaganje predmeta :
Položen : Praktikum analitičke kemije 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Ivan Nemet:

    po dogovoru

    Lokacija: -007

Obavijesti