O djelatniku

dr. sc. Katarina Pičuljan

Zvanje: stručni savjetnik
Lokacija: -007
Telefon:+385 1 4606 007
Telefon kućni:6007
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za analitičku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Diplomirala (2006.) i doktorirala (2014.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Godine 2007. izabrana je u zvanje asistenta, a 2014. godine u višeg asistenta na Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Kao znanstvenik gostovala je  na Kemijskom institutu Sveučiliša Eötvös Loránd u Budimpešti, (Mađarska), na Kemijskom institutu Sveučiliša Karl Franzens u Grazu (Austrija) te na Kemijskom institutu u Ljubljani (Slovenija). Provela je 6 mjeseci (srpanj 2009. - ožujak 2010.) na stručnom usavršavanju u GlaxoSmithKline Istraživačkom centru Zagreb, u laboratoriju za spektroskopiju NMR (analiza makrolida).

Znanstveni i stručni rad vezan je za razvoj i primjenu spektroskopije NMR. Bavi se strukturnom karakterizacijom spojeva u otopini i čvrstom stanju te proučavanjem interakcija između liganada i receptora primjenom spektroskopije NMR. Obučeni je operater za rad na spektrometru NMR koji je kapitalna oprema Kemijskog odsjeka PMF-a. Zadužena je za održavanje Laboratorija za spektroskopiju NMR. U stručnom radu od 2016. aktivno sudjeluje kroz projekte PMF-a 705455 ″Laboratorij za NMR spektroskopiju – inter. usluge za Odsjeke PMF-a″ i 705454 ″Laboratorij za NMR spektroskopiju – vanjski dobavljači″, kao voditelj i glavni analitičar.

Objavila je 8 znanstvenih radova u časopisima koje citira Current Contents. Koautor je sveučilišne skripte Osnovni priručnik za rad sa spektrometrom NMR visoke rezolucije (2016). Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim skupovima s ukupno 29 priopćenja (26 posterskih, 3 usmena priopćenja). 

Sudjelovala je u organizaciji XXI. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera (19. − 22. travnja 2009., Trogir, Hrvatska) kao ko-urednik Knjige sažetaka i Programa, te kao grafički urednik ostalih tiskanih materijala (plakati, CD, dizajn naslovnica).

Sudjeluje u nastavi iz analitičke kemije na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Član je Hrvatskog kemijskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. I. Sović, V. Stilinović; B. Kaitner, S. Kraljević Pavelić, M. Bujak, K. Čuljak (Pičuljan), P.Novak, G. Karminski-Zamola, Novel Substituted 1-iminoisoindoline Derivatives: Synthesis, Structure determination and Antiproliferative Activity, J. Mol. Struct. 1006 (2011) 259−265.

2. P. Novak, K. Pičuljan, T. Hrenar, V. Smrečki, Structure and Hydrogen Bonding Interactions in Methoxysalicylaldehyde Thiosemicarbazone Derivatives in Solution by NMR and DFT Methods, Croat. Chem. Acta 82 (2) (2009) 477−483.

3. P. Novak, K. Pičuljan, T. Hrenar, T. Biljan, Z. Meić, Hydrogen Bonding and Solution State Structure of Salicylaldehyde-4-phenylthiosemicarbazone. A Combined Experimental and Theoretical Study, J. Mol. Struct. 919 (2009) 66−71.

4. P. Novak, K. Pičuljan, T. Biljan, T. Hrenar, M. Cindrić, M. Rubčić, Z. Meić, Deuterium Isotope Effects in 13C NMR Spectra of Intramolecularly Hydrogen-Bonded Salicylaldehyde-4-phenylthiosemicarbazone, Croat. Chem. Acta, 80 (3-4) (2007) 575−581.

Izabrani projekti

 Od 2016. do danas voditelj i glavni analitičar dvaju stručnih projekata PMF-a :

 705455 Laboratorij za NMR spektroskopiju – inter. usluge za Odsjeke PMF-a i 
 705454 Laboratorij za NMR spektroskopiju – vanjski dobavljači

 

Suradnik na projektima:

Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa, projekt Hrvatske zaklade za znanost, 2017.–2019. (voditelj projekta: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić)

Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula, projekt financiran sredstvima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2007. – 2013. (voditelj projekta: prof. dr. sc. Predrag Novak).

Conformational Analysis and Hydrogen Bonding Interactions in Thiosemicarbazones, EAST-NMR projekt; 2010. (voditelj projekta: prof. dr. sc. Predrag Novak).

Macrolide-ribosome interactions monitored by NMR paramagnetic relaxation enhancements, bilateralni hrvatsko-austrijski projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, 2010.– 2011.(voditelji projekta: prof. dr. sc. Predrag Novak i prof. dr. sc. Klaus Zangger)

Investigating macrolide antibiotic interactions with membranes and ribosomes as a tool for rational drug design, bilateralni hrvatsko-austrijski projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, 2012. – 2013. (voditelji projekta: prof. dr. sc. Predrag Novak i prof. dr. sc. Klaus Zangger).

Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm, projekt financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, 2014. – 2016. (voditelj projekta: prof. dr. sc. Predrag Novak)