Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum organske kemije 1

Šifra: 41058
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Cindro
Izvođači: Danijela Beneš , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Toni Divjak , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Jerko Meštrović , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Alma Ramić , dr. sc. - Laboratorijske vježbe
Marija Renić , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Gregor Talajić , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Odjeljivanje smjese organskih spojeva
Izolacija prirodnih spojeve iz kompleksne smjese
Redukcija organskih spojeva
Kromatografija na stupcu i tankoslojna kromatografija
Oksidacija organskih spojeva
Fischerova esterifikacija
Reakcije karbonilnih spojeva
NMR i IR-spektroskopija

ISHODI UČENJA:
Navesti i objasniti osnovne metode razdvajanja i pročišćavanja organskih tvari.
Postaviti jednostavne reakcije.
Provesti filtriranje, ekstrakciju, destilaciju pri atmosferskom tlaku, kromatografiju na stupcu i tankom sloju i prekristalizaciju.
Pravilno koristiti aparaturu za zagrijavanje uz povratno hladilo.
Izračunati prinos reakcije.
Napisati mehanizme reakcija koje se provode
Snimiti i analizirati IR i NMR spektre jednostavnih organskih spojeva.
Literatura:
  1. Interna skripta
  2. L. F. Fieser, K. L. Williamson, Organic Experiments, D.C. Heat and Co., Lexington, 1975.
  3. J. A. Moore, D. L. Dalrymple, Experimental Methods in Organic Chemistry, W.B. Saunders, Philadelphia, 1976.
  4. C. F. Most Jr., Experimental Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 1988.
  5. R. M. Silverstein, G. C. Bassler, T. C. Morrill, Spectrometric Identification of Organic Compounds, 5th Ed., John Wiley & Sonc, New York, 1991.
  6. S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
  7. J. March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Organska kemija 2
Odslušan : Organska kemija 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti