Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum biokemije

Šifra: 72878
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Morana Dulić
Izvođači: Izabela Đurasović , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Ana Smolko - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Igor Živković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Potenciometrijska titracija aminokiselina. Određivanje kinetičkih parametara enzima alkohol-dehidrogenaze za supstrat etanol. Određivanje specifičnosti alkohol-dehidrogenaze prema supstratu. Inhibicija aktivnosti alkohol-dehidrogenaze. Gel-filtracija bioloških makromolekula. Gel-filtracija hemoglobina. Elektroforeza hemoglobina na gelu agara. Elektroforeza proteina na poliakrilamidnom gelu u prisutnosti SDS-a. Elektroforeza DNA na gelu agaroze. Termička denaturacija DNA. Izolacija plazmidne DNA iz transformiranih bakterija.

ISHODI UČENJA: Očekuje se da će nakon odrađenog praktičnog dijela i uspješno položenog ispita studenti moći
1. Navesti i objasniti osnovna pravila za siguran rad u biokemijskom laboratoriju.
2. Samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne metode u biokemijskom laboratoriju.
3. Rukovati osnovnom aparaturom koja se koristi u biokemijskom laboratoriju.
4. Povezati svojstva proteina i nukleinskih kiselina s eksperimentalnim metodama koje se temelje na tim svojstvima, a koriste se za analizu navedenih makromolekula.
5. Steći vještine obrade podataka, analize i interpretacije rezultata dobivenih u biokemijskim reakcijama.
6. Primijeniti numeričke metode za evaluaciju biokemijskih parametara vezanih uz enzimsku katalizu.
7. Moći razumijeti specifičnosti biološkog materijala i moći primijeniti to znanje na rukovanje tim tvarima u laboratoriju kako ne bi došlo do inaktivacije biološki aktivnih spojeva zbog nepravilne upotrebe.
Literatura:
  1. Interna skripta za Praktikum iz biokemije, Zavod za biokemiju, 2007, 13. radno izdanje
    Relevantna poglavlja iz udžbenika J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemistry, 7. izd. W.H. Freeman and Co., New York, 2013.
    ili
    Relevantna poglavlja iz udžbenika L. Stryer, J. Berg, J. Tymoczko, Biokemija, Školska knjiga, 2013. (prijevod 6 izd. na hrvatski jezik)
  2. D. Voet, J. G. Voet: Biochemistry, 4. izd., Wiley, New York, 2011.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Opća biokemija
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti