O djelatniku

doc. dr. sc. Morana Dulić

Zvanje: docent
Lokacija: 313/ZBK
Telefon:+385 1 4606 235
Telefon kućni:6235
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za biokemiju
Godina diplomiranja:2006.
Godina doktoriranja:2012.
Na zavodu od:2006.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Rođena 5.listopada 1982. godine u Zagrebu. Studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer dipl. ing. molekularne biologije završila je 2006. godine s diplomskim radom "Stanična lokalizacija organelne seril-tRNA-sintetaze iz kukuruza" izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc.Ivane Weygand-Đurašević i neposrednim voditeljstvom doc. dr. sc. Jasmine Rokov Plavec. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2012. godine obranivši disertaciju naslova " Oprečne katalitičke aktivnosti unutar sintetskoga mjesta izoleucil-tRNA-sintetaze iz bakterije Escherichia coli " izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Ite Gruić Sovulj. Od 2006. zaposlena je kao znanstveni novak na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zavodu za biokemiju. Od 2016. godine  zaposlena je na mjestu docenta. 

Nositelj je kolegija Osnove biokemije (prediplomski studij biologije), Stanična biokemija (diplomski studij kemije), Struktura i funkcija staničnih membrana i zidova (doktorski studij kemije), te Praktikum biokemije (preddiplomski studij kemije). Sudjelovala je  u izvođenju seminarske i praktikumske  nastave iz niza kolegija koji se izvode na Zavodu za biokemiju. Mentor je jednog diplomskog rada, a neposredni je voditelj tri diplomska rada. Mentor je dva rada nagrađena Rektorovom nagradom, te neposredni voditelj još jednog.

U svom znanstvenom radu bavi se istraživanjem aminoacil-tRNA sintetaza, s naglaskom na mehanizme popravka pogreške kod enzima razreda I, koristeći se standardnim biokemijskim, kinetičkim i termodinamskim metodama. U sklopu tog istraživanja boravila je 2014. i 2015. tri puta po mjesec dana na European Molecular Biology Laboratory u Grenobleu u grupi Prof. Cusacka, te mjesec dana u laboratoriju prof. Mačeka na Sveučilištu u Tuebingenu.

Autor je 11 znanstvenih radova koje indeksira baza Current Contents i sudjelovala je na 12 znanstvenih skupova.

Član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, te je bila članica organizacijskog odbora jednog kongresa Hrvatskog društvo za biokemiju i molekularnu biologiju. Bila je član organizacijskog odbora tri Otvorena dana Kemijskog odsjeka.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Dulic M, Cvetesic N, Zivkovic I, Palencia A, Cusack S, Bertosa B, Gruic-Sovulj, I, Kinetic Origin of Substrate Specificity in Post-Transfer Editing by Leucyl-tRNA Synthetase, Journal of molecular biology, 430 (2018), 1; 1-16.

Voller J-S, Dulic M, Gerling- Driessen UIM, Biava H, Baumann T, Budisa N, Gruic-Sovulj I, Koksch B, Discovery and Investigation of Natural Editing Function against Artificial Amino Acids in Protein Translation, ACS Central Science, 3 (2017), 73-80

Cvetesic N, Dulic M, Bilus M, Sostaric N, Lenhard B, Gruic- Sovulj I, Naturally Occurring Isoleucyl-tRNA Synthetase without tRNA-dependent Pre-transfer Editing, The Journal of biological chemistry, 291 (2016), 8618-8631

Dulic M, Perona JJ, Gruic-Sovulj I, Determinants for tRNA-dependent pre-transfer editing in the synthetic site of isoleucyl-tRNA synthetase, Biochemistry 53 (2014), 6189-6198.

Dulic M, Cvetesic N, Perona JJ, Gruic-Sovulj I, Partitioning of tRNA-dependent Editing between Pre- and Post-transfer Pathways in Class I Aminoacyl-tRNA Synthetases, J Biol Chem, 285 (2010), 23799-23809. 

Izabrani projekti

Sudjelovanja na projektima:

Structural diversity of seryl-tRNA synthetases and the accuracy of protein synthesis, funded by the Croatian Ministry of Science, Education and Sports (PI: Ivana Weygand- Đurašević, 2007-2011)

Mechanism of proofreading by class I aminoacyl-tRNA synthetases, funded by NIH/FIRCA (PI: Ita Gruić-Sovulj and John J. Perona, 2008-2011)

Mapping of the isoleucyl-tRNA synthetase active site aimed to develop new inhibitors, funded by the Adris Foundation (PI: Ita Gruić-Sovulj, 2011-2013)

The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading, funded by the Unity through Knowledge Fund (PI: Ita Gruić-Sovulj, 2013-2015)

Macromolecular interactions in protein biosynthesis, INTEGRA-LIFE, funded by the European Union’s Seventh Framework Programme for research (PI: Ita Gruić-Sovulj, 2013-2016)

Role of translational quality control mechanisms in maintaining the functional Escherichia coli proteome, funded by MZOŠ and DAAD (PI: Ita Gruić Sovulj and Boris Maček, 2014- 2015).