Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizička meteorologija I

Šifra: 45571
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Antun Marki , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Antun Marki , v. pred. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s procesima zračenja, upijanja, odbijanja i raspršenja u sustavu Zemlja-atmosfera.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Procesi zračenja Sunca i Zemlje. Ekstinkcija Sunčevog zračenja u atmosferi. Mjerenje i procjenjivanje izravnog, raspršenog i ukupnog Sunčevog zračenja. Modeliranje zračenja.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Osnovni pojmovi i definicije.
2. Zakoni zračenja crnog tijela.
3. Korpuskularno i elektromagnetsko Sunčevo zračenje. Solarna konstanta.
4. Dnevne i satne količine dozračene Sunčeve energije na horizontalnu i kose plohe.
5. Plinovi u atmosferi koji upijaju Sunlevo zračenje.
6. Raspršenje Sunčevog zračenja (Rayleighjevo i Mie-ovo).
7. Bouguert-Lambert-ov zakon. Relativna optička masa.
8. Aerosoli u atmosferi.
9. Ekstinkcija na vodenoj pari.
10. Instrumenti za mjerenje komponenti Sunčevog, zemljinog i atmosferskog zračenja i insolacije.
11. Optički filteri. Pirheliometrijske skale.
12. Difuzno zračenje. Polarizacija.
13. Statistističke i deterministiške metode i modeli za određivanje komponenti sunčevog zračenja.
14. Albedo. Dugovalno zračenje Zemljiine površine i atmosfere.
15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.

NAČIN UČENJA:
Slušanje predavanja i vježbi, proučavanje bilješki i dostupne literature. Izvođenje jednadžbi i rješavanje zadataka kroz vježbe.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja uz diskusiju. Analiza primjera. Vježbe sa zadacima izvođenja jednadžbi i rješavanja numeričkih zadataka. Prezentacije seminarskog rada.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (nazočnost na preko 2/3 nastave). Seminarski rad.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeno (pismenog dijela ispita mogu biti oslobođeni oni koji uspješno polože sve kolokvije) i usmeno.
Literatura:
  1. Coulson, K.L.: Solar and Terrestrial Radiation, Academic Press, New York 1975.
  2. Selby M.L.: Fundamentals in Atmospheric Physics. Academic Press 1996.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klimatologija I
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti