Upis na studije – administrativni postupak

 

Prijediplomski studij Geofizike

Prijediplomski studij Geofizike upisuje se preko portala www.postani-student.hr i potrebno je uspješno položiti državnu maturu te izborni predmet fiziku. S tim da je hrvatski i strani jezik dovoljno položiti na razini B (ali ne vrednuju se za upis), dok matematika razine A i fizika moraju biti položene s s pragom od 55. centila. Dodatni bodovi mogu se dobiti zbog sudjelovanja na nekim natjecanjima, a čak je i moguć izravan upis za one jako uspješne. U pravilu upisuje se 27 studenata iz Hrvatske (ili države iz EU) i troje stranih državljana. Nakon što je potvrđen upis preko sustava, potreno je odraditi i upis preko Ureda za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka (u zgradi Fizičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 32).

Upisi na Prijediplomski sveučilišni studij Geofizike odvija se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student. Za komunikaciju s kandidatima koristi se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

Rokove i detaljne informacije o upisu na prijediplomski studij Geofizike možete pronaći na https://www.pmf.unizg.hr/phy/upisi/upisi_na_studij.

Postupak provodi Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka koji se nalazi u zgradi Fizičkog odsjeka PMF-a.

 

Diplomski studij Fizike – geofizike

Da bi se upisao diplomski studij Fizike – geofizike potrebno je prijaviti se na razredbeni postupak. Neophodan uvjet za prijavu te pristupanje razredbenom postupku je završen sveučilišni prijediplomski studija prirodoslovnog ili tehničkog usmjerenja. Dodatni uvjet je da je pristupnik tijekom sveučilišnog prijediplomskog studija prikupio najmanje 80 ECTS bodova iz temeljnih matematičkih i fizičkih kolegija, te time stekao kompetencije potrebne za praćenje sveučilišnog diplomskog studija Fizika – geofizika. Spomenute kompetencije pristupnika vrednovat će se uvidom u plan i program završenog sveučilišnog prijediplomskog studija.

Kako bi se steklo pravo upisa, kandidat na razredbenom postupku mora skupiti dovoljan broj bodova (najmanje 210 bodova). Način bodovanja i detalji razredbenog postupka opisani su u Odluci o kvotama i kriterijima upisa. Upisna kvota je ukupno 25 studenata, 22 redovita studenta i 3 strana studenta.

Pristupnicima kojima prilikom upisa Povjerenstvo za razredbeni postupak Geofizičkog odsjeka PMF-a utvrdi da nemaju kompetencije potrebne za praćenje studija dodijelit će se razlikovni kolegiji (do najviše 60 ECTS-a), ovisno o njihovom prethodnom obrazovanju. Oni čije su razlikovne obaveze manje od 15 ECTS-a studij upisuju kao redoviti studenti, uz obavezu polaganja razlikovnih kolegija prije upisa u drugi (iznimno treći) semestar. Pristupnici kojima je određena obaveza upisa razlikovnih kolegija opterećenja većeg od 15 ECTS-a omogućit će se upis razlikovne godine te imaju mogućnost upisa na sveučilišno diplomski studij u statustu redovitih studenata tek nakon ispunjavanja obveza iz razlikovne godine. ECTS bodovi ostvareni iz razlikovnih kolegija ne ubrajaju se u obaveznih 120 ECTS bodova koje studenti moraju ostvariti polaganjem ispita iz predmeta predviđenih programom sveučilišnog diplomskog studija.

Sveučilište u Zagrebu natječaj za upis na diplomski studij Fizike – geofizike u pravilu raspisuje u srpnju na poveznici. Prijave na razredbeni postupak u pravilu su u posljednjem tjednu rujna, a upisi najkasnije u prvom tjednu listopada.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Uredu za studente ili pomoćnici pročelnika za nastavu.

Postupak provodi Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka koji se nalazi u zgradi Fizičkog odsjeka PMF-a. Aktualne informacije o upisu na diplomski studij (termini za prijavu i upis na studij, potrebni dokumenti i sl.) možete pronaći ovdje.

 

Upis na više godine prijediplomskog i diplomskog studija

Informacije na više godine prijediplomskog i diplomskog studija potražite na poveznici.

 

Podatci za uplate

Podatke za uplate možete pogledati na poveznici.

 

Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka

Geofizički odsjek Ured za studente (tzv. Referadu) dijeli s Fizičkim odsjekom, a nalazi se u zgradi Fizičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 32. Ured za studente zadužen je za administraciju vezanu uz studij – provođenje upisa studija, godine i semestra, ovjeravanje proteklog semestra, zaprimanje molbi te je prvo mjesto za informacije o studentskim upisima, mogućnostima, pravima i sl.

Radno vrijeme za studente: 11 – 13 h
E-adresa: referada[at]phy.hr
Telefon: 01 460 5518


Repozitorij